O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 50

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Socialistický závazek

 

Z vyhodnocení celoměstského socialistického závazku občanů, škol, závodů, organizací NF a občanských výborů za rok 1984 uzavřeného na počest 26. výročí vítězného února a 40. výročí SNP

 


 

ZÁVAZEK

PLNĚNÍ

PLNĚNÍ V %

ČINNOST SPOZ

Bylo provedeno:

 

 

 

slavnostní předání občanských průkazů

4

4

100

rozloučení s branci

1

1

100

beseda nad kronikou

2

2

100

vítání dětí do života

 

- jednotlivě

5

8

160

- společně

12

22

183

akcí, oslav, výročí organizovaných NV

ve spolupráci s NF

20

21

105

získáno dárců krve

30

32

107

EKONOMICKÁ ČÁST

Investiční část – akce „z“

 

 

 

Vytvořena hodnota díla (v tis Kčs)

1.300

3.300

254

při finančním nákladu (v tis Kčs)

840

2.137

254

za účasti občanů

 

3.120

 

z toho mládeže

 

1.025

 

odpracováno celkem hodin

30.000

50.830

182

z toho mládeže

6.000

7.395

123

bezplatně

12.000

21.732

181

Neinvestiční část

 

 

 

vytvořena hodnota díla (v tis Kčs)

1.700

1.920

113

při finančním nákladu (v tis Kčs)

450

650

144

účast občanů celkem

 

7.630

 

z toho mládeže

 

2.465

 

odpracováno brig. hodin celkem

90.000

103.865

115

z toho mládeží

24.000

24.537

102

bezplatně

75.000

92.972

124

vysázeno stromů a keřů (ks)

1.000

1.050

105

vysázeno lesních stromů

2.300

8.765

381

upraveno zelených ploch (m2)

50.000

52.000

104

nově založeno zelených ploch (m2)

1.000

4.010

401

sběr odpadových surovin celkem (q)

5.380

5.642

105

Z CELK. POČTU BRIG. HODIN BYLO ODPRAC.:

na akcích VP NF

37.500

54.830

146

na pomoc zemědělství

25.000

37.426

150

na ostatních akcích

57.500

66.439

116

 

 

 

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Vlčková