O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 5

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

sách. U trasy na 50 km došlo ke změně v úseku od Devíti skal na Čtyři palice, Buchtův kopec, Odranec a Studnice. U trasy na 35 km byla změna v úseku od Kadova na Paseckou skálu a Studnice. Pro děti a milovníky kratších tras byly připraveny úseky 10, 15 a 25 km. V hezkém počasí a za tradičně dobré organizace pořadatelů došlo do cíle 4.321 účastníků. Všichni obdrželi pamětní medaili v novém provedení (autor Jiří Dvořák) a diplom s potvrzením absolvované trasy.

 

Demolice lyžařského můstku u „Škrobárny“

V této části je rovněž třeba zaznamenat demolici lyžařského skokanského můstku u „Škrobárny“ ve dnech 21. a 22. září 1983. Původní dřevěný můstek zde byl postaven v roce 1948 a slavnostně otevřen v roce 1949 při ZL ČMV. Dřevěná konstrukce nájezdu byla zničena větrnou smrští dne 28. května 1958. Můstek se podařilo obnovit až v roce 1963 kdy byl zcela přestavěn s moderně řešenou ocelovou konstrukcí. Pro nepříznivé sněhové a povětrnostní podmínky nebyl zcela využit a i když se závody na tomto můstku vypisovaly každoročně, skákalo se stále méně. Navíc přilehlý lom svoji těžbou narušoval stabilitu můstku. Poslední skoky na tomto můstku byly provedeny v roce 1971. Demolici můstku provedli odborníci přizvaní pracovníky provozoven Měst NV. Nové Město na Moravě tak přišlo o svoji významnou dominantu u svých jižních svahů.

 

Zdravotnictví

K 1. 9. 1983 byla rozšířena služba rychlé zdravotnické pomoci při nemocnici Nové Město na Moravě na druhou směnu do 20,00 hod. a je zajišťována lékaři nemocnice. S platností od 1. 8. 1983 byla také zkvalitněna služba vozu RZP pro dálnici zdvojením služby SZP pro výjezd tohoto vozu. Během roku 1983 nedošlo v nemocnici Nové Město k rozšíření počtu lůžek, který je 656. Z investičních akcí v okresní nemocnici byla ke konci roku stavebně dokončena přístavba kotelny. V rámci údržby pokračovaly během roku práce na tepelných rozvodech a drobná údržba. Nemocnice jako celek překročila náklady na léky o 5,3%, náklady na krev o 7,5%. Na tomto překročení se nejvíce podílely chirurgické a interní oddělení. Anesteziologicko resuscitační oddělení bylo v provozu druhý rok, za rok 1983 bylo přijato celkem 115 nemocných, z toho zemřelo 26 nemocných. Průměrná ošetřovací doba na ARO je 5,2 dne. Hlavní úkoly zdravotní výchovy pracovníků OÚNZ v Novém Městě na Moravě vycházely z úkolů na 7. PLP a byly doplněny aktuální tematikou. Soustavně byly propagovány výsledky soc. zdravotnictví, jeho principy a cíle. Pozitivních výsledků bylo využíváno v názorné agitaci. Veřejnost byla informována v okresním tisku. Užší zaměření bylo provedeno na prevenci pracovní i mimopracovní úrazovosti, přičemž se podařilo zainteresovat nejen zdravotníky, ale i představitele zájmových organizací a závodů (85 akcí). V návaznosti na tuto tematiku byla prohloubena i výchova k poskytování první pomoci zejména u vybraných skupin obyvatelstva a profesí (139 přednášek a instruktáží). Zdravotní výchova v prevenci škodlivých návyků, zejména alkoholismu a kouření se zaměřila především na mladou generaci a výchovné pracovníky (16 akcí). V oblasti výchov k manželství a rodičovství bylo u školní mládeže a dorostu provedeno 99 přednášek a besed. Součástí virologického programu byla výchova k prevenci onemocnění horních cest

Rok: 
Přepsal/a: 
Monika Chudobová