O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 49

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

spolupráci s novoměstskými školami výtvarnou soutěž pro děti a mládež do 15 let. Výtvarné práce navazující na filmy promítané v DFF a v přehlídce sovětských filmů, které byly do 30. prosince 1984 přihlášeny, byly vyhodnoceny komisí KPSF. Nejlepší práce byly odměněny knižními cenami.

Zahájení Měsíce přátelství V pondělí 10. prosince 1984 se ve velkém sále MěKD v Novém Městě na Moravě uskutečnil slavnostní večer k zakončení měsíce SČSP. Při jeho zahájení zazněly státní hymny, program slavnostního večera za účasti 480 novoměstských občanů zahájil předseda Mě V KSČ s. František Dvořák, který převážnou část svého referátu věnoval problematice současné mezinárodní situace a základní otázce dneška – odvrácení nebezpečí jaderné konfrontace a mírovému úsilí Sovětského svazu a ostatních zemí socialistického tábora. V kulturním programu vystoupili učitelé a pěvecký sbor LŠU v Novém Městě na Moravě, v pásmu učitelé a žáci II. ZŠ v Novém Městě na Moravě. Závěr kulturního programu patřil pěti dívkám a nácviku spartakiádních skladeb žáků a žákyň této školy. Slavnostní večer byl zakončen Internacionálou.

Soutěžní seriál Soutěžní seriál „Země krásná, země milovaná“ pokračoval dne ?. ?. 1984 svým ?? kolem, které bylo tentokrát věnováno středoslovenskému kraji. Seriál je pořadem k oslavě 40. Výročí osvobození Československa Sovětskou armádou a vyvrcholí příští rok v květnu v areálu partyzánské obce Cikháji. V městském kulturním domě našeho města se divákům představily soutěžní kolektivy gymnázia, SOU lesnického, SOU Chirana a učňovského střediska ???. Po 10. kole je v čele družstvo gymnázia. Po skončení soutěže pokračoval společenský taneční večer se skupinou ??? II. pionýrské skupiny Nové Město. V programu se představily členky TJ Nové Město spartakiádními cvičeními Slovanské tance a výběrové skladby žen a dorostenek. Připraveny byly rovněž ukázky aerobiku a moderních tanců.

100. výročí narození Petra Křičky 100. výročí narození básníka a překladatele Petra Křičky si připomněla novoměstská veřejnost vzpomínkovým večerem, který připravili profesoři a studenti gymnázia ve spolupráci s Městským kulturním domem a občanským výborem v Maršovicích. Na Petra Křičku vzpomínala básníkova choť paní Anna Křičková, která přiblížila básníkův vztah k ??? a k Vysočině. 4. prosince, v den 100. výročí básníkova narození, uctili památku Petra Křičky zástupci Ministerstva kultury ČSR, kulturního oddělení Jm KNV v Brně, Anna Křičková a delegace gymnázia položením kytice na hrob básníka.

100. výročí narození A. Zápotockého Při příležitosti 100. výročí narození soudruha Antonína Zápotockého připravila Městská knihovna řadu akcí z nichž nejvýznamnější byly besedy o literárním díle tohoto státníka pro 3. a 4. ročníky a kroužky světonázorové výchovy novoměstských základních škol. Této akce se zúčastnilo celkem 120 dětí a mládeže.

Rok: 
Přepsal/a: 
Petr Jůda