O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 48

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Festivalový den

V rámci štafety vlasteneckých a internacionálních činů „Paměť“ uspořádal MěV SSM ve spolupráci se ZO SSM v Novém Městě na Moravě v sobotu 27. 10. 1984 Festivalový den. Po slavnostním zahájení před MKD odešla delegace MěV SSM a hostů na místní hřbitov, kde položila kytici rudých karafiátů u hrobů padlých hrdinů II. světové války. Festivalový den pokračoval sportovním dopolednem, kde se utkalo 13 družstev. V odbíjené žen zvítězilo družstvo OÚNZ, v odbíjené chlapců a v minikopané družstvo gymnázia. V odpoledních hodinách se konalo Klubové odpoledne se zábavnými soutěžemi a reprodukovanou hudbou, nechyběla ani módní přehlídka. Sobotní večer byl zakončen Festivalovou diskotékou.

 

Soutěže akce „Paměť“

27. října 1984 zahájili svoji soutěž v rámci štafety „Paměť“ také radioamatéři Svazarmu. Soutěžilo se do příštího dne do 24,00 hodin v navazování spojení jednotlivců i kolektivních stanic s radioamatéry SSSR. Pořadatelem byl MěV SČSP a ZO Svazarmu v Novém Městě na Moravě, stejně jako nedělní soutěže tříčlenných smíšených družstev ve střelbě ze sportovní malorážky. Této soutěže se zúčastnilo 14 družstev, vítězem na svazarmovské střelnici se stalo družstvo Uranových dolů – podniku soc. služeb Nové Město. Tečkou za celým festivalovým dnem se staly závody v orientačním běhu v neděli 28. října 1984.

 

Turnaj 17. listopadu

Oslavy Mezinárodního dne studentstva jsou na gymnáziu nár. um. V. Makovského již tradičně spojeny s konáním turnaje v košíkové. Ani letošní rok nebyl vyjímkou. Turnaje k 17. listopadu se zúčastnilo celkem šest družstev středních škol našeho okresu. Vítězství si vybojovalo družstvo chlapců gymnázia Žďár n/Sázavou.

 

Beseda se studenty

19. listopadu 1984 navštívil novoměstské gymnázium primář MUDr. Petr Odehnal, který v besedě se studenty vzpomínal na svoje studentská léta, kdy byly uzavřeny české vysoké školy, 1.200 studentů bylo zatčeno a odvezeno do koncentračních táborů. V besedě vyprávěl o spolužácích, přátelích a přiblížil všem atmosféru listopadových dnů roku 1939.

 

88. výročí narození Klementa Gottwalda

Vzpomínkový večer k 88. výročí narození prvního dělnického presidenta Klementa Gottwalda se konal ve čtvrtek 22. listopadu 1984 ve velkém sále Městského kulturního domu v Novém Městě na Moravě. Večer byl zahájen státní hymnou, slavnostní projev o životě a díle K. Gottwalda přednesla ředitelka I. ZŠ Dagmar Palečková. V kulturním programu vystoupilo brněnské pěvecké sdružení Foerster se sborovými úpravami českých a slovenských písní pod vedením hudebního skladatele a dirigenta Petra Fialy. Toto vystoupení se setkalo u novoměstské veřejnosti s velkým ohlasem.

 

Dětský filmový festival

Od 25. do 28. listopadu 1984 se uskutečnil v novoměstském kině Dětský filmový festival v jehož rámci byly promítnuty 2 české a 2 sovětské filmy. Při všech představeních DFF 1984 obdržel každý divák malý dárek. Na tyto dárky přispěl Krajský filmový podnik v Brně a odbočky SČSP a BSP novoměstských podniků, závodů a organizací. Po skončení DFF vyhlásil Klub přátel sovětského filmu ve

 

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Vlčková