O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 47

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

na Moravě „I. lékařský den Českomoravské vysočiny“. Jednání proběhla v rekreačních zařízeních Státních statků Brno a TJ Nové Město na Moravě ve Studnicích. Spolek lékařů v našem městě tím zahájil plánovaná odborná setkání lékařů Českomoravské vysočiny, která se budou konat pravidelně v Novém Městě každý rok u příležitosti oslav Mezinárodního mírového dne zdravotníků. V jednacích prostorách uspořádal k. p. Chirana Nové Město na Moravě výstavu svých výrobků - lékařských nástrojů s informační a katalogovou službou. I. lékařského dne se zúčastnilo celkem 190 účastníků.

 

Ohňové poselství

4. října 1984 proběhlo v našem městě Ohňové poselství, které se zahájilo v předvečer oslav Karpatsko-dukelské operace, v rámci oslav 40. výročí SNP a 40. výročí osvobození Československa a které ohlašuje bezprostřední přípravu na Československou spartakiádu 1985. Spartakiádní vatra byla zapálena v 18,15 hodin v prostoru novoměstského koupaliště na pokyn ze Strahovského stadiónu prostřednictví stanice Hvězda za účasti členů TJ, pionýrů I. a II. ZŠ, svazáků gymnázia a SOUČ i novoměstské veřejnosti. Ohňové poselství proběhlo i v Nové Vsi a Pohledci. Garantem této akce byly výbory TJ, místní spartakiádní štáby a odbory turistiky.

 

Návštěva u vojáků

Ve dnech 4. 10. – 6. 10. 1984 vojenský útvar v Havlíčkově Brodě pořádal Den otevřených dveří. Tyto dny byly příležitostí seznámit se s vojenskou technikou i vybavením útvaru. Příležitosti využili i pionýři z Nového Města na Moravě. Navštívit vojáky jely děti z obou pionýrských skupin při ZŠ. PO Kamarádi 2. PS v rámci celostátní hry „Cestou ke svobodě a míru“ ke 40 výročí osvobození naší vlasti předal veliteli útvaru kytici s blahopřáním ke dni Československé lidové armády.

 

35. výročí zahájení výroby v k. p. Chirana

Na počest 35. výročí zahájení výroby zdravotnické techniky v novoměstské Chiraně byla 19. října 1984 uspořádána slavnostní konference ROH v Městském kulturním domě. Po zdravici přednesené žáky patronátní 2. ZŠ v Novém Městě, pronesl hlavní projev podnikový ředitel ing. J. Zvěřina. Poté vystoupil tajemník OV KSČ s. D. Kittnar. Předseda MěV KSČ s. F. Dvořák zdůraznil ve svém vystoupení význam podniku pro Nové Město. Vyzvedl zejména dobrou spolupráci podniku s MěV KSČ a jeho aktivní účast při plnění volebního programu Po vystoupení hostů bylo provedeno vyhodnocení 41 nejlepších pracovníků podniku čestným titulem „Zasloužilý pracovník“. Dalších 45 pracovníků obdrželo děkovný dopis spolu s věcnou odměnou, stejně jako 37 zakládajících pracovníků podniku, kteří jsou v současné době již na zasloužilém odpočinku a kteří se rozhodující měrou podíleli na rozvoji podniku. Za dlouholetou obětavou práci byla 14 pracovníkům při příležitost 30 let nepřetržitého trvání pracovního poměru udělena nepeněžní odměna. Dále byly uděleny sedmi pracovníkům za dlouholetou úspěšnou činnost v civilní obraně čestná uznání a sedmi dalším uděleny bronzové Janského plakety za 10 bezpříspěvkových odběrů krve. V závěru slavnostní konference poděkoval vyznamenaným předseda ZV ROH s. Vl. Šedý za jejich obětavou práci pro podnik a popřál jim mnoho zdraví a úspěchů do dalších let.

 

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Vlčková