O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 46

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

ním společenského života našeho města. Řadou článků v tisku (Rovnost, Mladá fronta, Vysočina, Zpravodaj KNV aj.) a sérií článků v Novoměstském zpravodaji byla veřejnost informována o škole – historii i současnosti. V měsíci červnu byl vydán pro žáky, abiturienty a přátele školy pamětní list jehož grafickou úpravu provedl Miloslav Dvořák. Součástí oslav byly sjezdy absolventů jednotlivých maturitních ročníků, které probíhaly od května do září. S dobrou odezvou se setkal cyklus besed který začal v dubnu „Besedou nad kronikou školy“. Květen patřil setkání s olympioniky. Na sportovní život ve škole a na svou lyžařskou dráhu vzpomínali zástupci tří generací abiturientů – reprezentantů v lyžování: Jiří Beranovský, Karel Štefl a Dáša Švubová-Palečková. Červnová beseda byla věnována patronu novoměstského gymnázia. Na národního umělce V. Makovského vzpomínali Lydie Kašparcová, doc. Vlast. Večeřa a Ivo Tulis. V říjnu poutavě vyprávěl o díle a osobnosti jednoho ze slavných abiturientů reálky – akademika Bechyněho – jeho bývalý žák, asistent a nástupce prof. ing. Lubor Janda, DrSc. Cyklus Besed k výročí školy uzavřel začátkem prosince „Večer o poezii“ sestavený z veršů Petra Křičky, prvního abiturienta reálky (1901), českého básníka od jehož narození uplyne 100 let. K 90. výročí založení gymnázia byla rovněž v redakci redakční rady Novoměstského zpravodaje vydána útlá brožurka – almanach a dva druhy sádrových plastik od ak. sochaře Arn. Košíka.

 

1. místo novoměstské kroniky

24. září 1984 se zúčastnili předseda Měst NV Petr Klapač a kronikář města Miloslav Dvořák slavnostního vyhodnocení okresního kola III. celonárodní soutěže kronikářů ČSR. Kronika našeho města s přílohami a soutěžní prací kronikáře byly vyhodnoceny jako nejlepší a kronikář získal 1. místo. Z rukou vedoucího odb. kultury ONV s. Miroslava Špačka a pracovníků Okresního muzea ve Žďáře n/S. přijal Miloslav Dvořák nejvyšší ocenění. Na dalších místech se umístily kronikáři Žďáru n/S. a Velkého Meziříčí.

 

Ocenění MUDr. Karla Daňka, CSc

Autoři úspěšných knih podporujících masový rozvoj tělesné výchovy, převzali 26. září 1984 v Praze ceny nakladatelství Olympia za rok 1983. Cenu obdržel m. j. i občan našeho města MUDr. Karel Daněk, CSc, za publikaci „Pohybem ke zdraví“, ve které shrnul výsledky své vědeckovýzkumné činnosti o vlivu cílevědomého pohybového režimu na zdraví lidského organismu.

 

Významenání zemědělství

Na okresní konferenci JZD, která se konala 29. září 1984 ve Žďáře n/S. byli za dlouholetou aktivní činnost při budování socialistického zemědělství oceněni tito pracovníci JZD ČSLA Vzlet Slavkovice: Marie Mužátková, Fr. Skalník (vzorní pracovníci MZ), Jan Janů (vyznamenání za zásluhy o výstavbu), Josef Bláha (čestný odznak SDR), Fr. Vrbas (čest. uznání OV KSČ), Václav Brož, Ludmila Svobodová, Bohumil Hanych (čest. uznání českého výboru SDR). Na konferenci byli zvoleni delegáti na X. sjezd JZD který se uskutečnil 29. listopadu v Praze. JZD Slavkovice na tomto sjezdu zastupovali Libuše Bukáčková a Josef Řádek.

 

I. lékařský den Českomoravské vysočiny

4. října 1984 uspořádal Spolek lékařů v Novém Městě na Moravě a ředitelství OÚNZ ve Žďáře n/S. se sídlem v Novém Městě

 

 

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Vlčková