O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 44

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

III. Ročník volejbalového turnaje

Organizátoři z občanského výboru č. 1 a 2 připravili na neděli 1. července již III. ročník volejbalového turnaje mezi občanskými výbory o putovní pohár předsedy Měst NV. Letošního ročníku se zúčastnily pouze 4 družstva a to vedle družstev pořádajících občanských výborů družstva OV č. 3 a č. 9. Nejlepší výkon podalo družstvo OV č. 9, které si odneslo putovní pohár, který jim předal osobně předseda Měst NV s. Petr Klapač. Vítězné družstvo tvořili: Rousek, Mahel, Lempera, Jakšiš, Uhlíř, Chrást, Cícha. Na druhém místě skončil OV č. 2, třetí OV č. 3.

 

85 let spisovatele J. V. Plevy

Mezi prvními gratulanty k 85. narozeninám zasloužilého umělce Josefa Věromíra Plevy byli i zástupci našeho města. V pondělí 23. července 1984 navštívili oslavence předseda Měst NV s. Petr Klapač, tajemník Měst NV s. Věra Buchtová, za Novoměstský zpravodaj s. Jaromír Čejka a s. Ivo Tulis. Zástupci města předali s. J. V. Plevovi Pamětní medaili Nového Města na Moravě a grafický list s Čestným uznáním od rady Měst NV. Při besedě v Brně na Červeném kopci projevil J. V. Pleva velký zájem o novinky z našeho města, vzpomínal na svoje mladá léta prožitá v Novém Městě na Moravě a vyptával se na své vrstevníky.

 

Vyznamenání Růženě Hradilové

23. srpna 1984 přijal člen POV KSČ a předseda ONV s. ing. Antonín Žák v přítomnosti předsedy Měst NV v Novém Městě na Moravě s. Petra Klapače, kpt. SNB Aleše Kučery a tajemnice OV ČSČK Marie Pelikánové soudružku Růženu Hradilovou, pracovnici n. p. Sport v Novém Městě na Moravě a předal jí čestné uznání rady ONV ve Žďáře nad Sázavou za záchranu života Gabriely Knauerové na koupališti v Novém Městě. Předseda Měst NV s. Petr Klapač předal zachránkyni pamětní medaili města.

 

Jednání skupiny odborníků RVHP

4. – 7. září 1984 se v našem městě konalo jednání odborníků dočasné pracovní skupiny zemí RVHP pro oblast výroby lékařských nástrojů. Jednání kterého se zúčastnili zástupci SSSR, MLR, BLR, RSR, NDR, SFRJ, Kuby a ČSSR řídil s pověřením GŘ Chirana Stará Turá ing. Josef Zvěřina, ředitel k. p. Chirana Nové Město na Moravě. Odborníci skupiny byli přijati předsedou Měst NV s. Petrem Klapačem v obřadní síni Měst NV, kde jim byly předány pamětní medaile města.

 

Oslavy 90. výročí založení střední školy

V pátek 21. a v sobotu 22. září 1984 se uskutečnily oslavy 90 výročí založení střední školy v Novém Městě na Moravě. Na tuto oslavu se do našeho města sjeli bývalí abiturienti školy i příznivci z různých míst naší republiky. V hojném počtu byly oslavy navštíveny i širokou novoměstskou veřejností. V pátek odpoledne si školu prohlédla řada návštěvníků, konaly se schůzky abiturientů některých ročníků a večer první představení slavnostní akademie. Hlavním dnem oslav byla sobota, kde v dopoledních hodinách po fanfárách trubačů z kopule školy uvítal ředitel gymnázia s. Jiří Maděra zástupkyni ministerstva školství ČSR ing. Hanu Novákovou CSc, doc. dr. Ladislava Halberštáta CSc, předsedu českého výboru odborového svazu školství a vědy, zástupce KV KSČ ing. Frant. Bauera CSc, delegaci Jm KNV vedenou poslancem a předsedou školské komise Jm KNV ing. Aloisem Králem, delegaci okresních orgánů vedenou Janem Doubkem, tajemníkem pro ideologickou práci OV KSČ a Jaroslavem Pickou, místopředsedou ONV, představitele našeho města – předsedu Měst NV s. Petra Klapače, předsedu MěV KSČ

 

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Vlčková