O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 43

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Bystřice), Sedmikrásky (Žďár n/Sáz.), Sluníčko (Bystřice n.p.), Zvoneček (Nové Město na Moravě), Berušky (V. Meziříčí). Jako host vystoupil pěvecký soubor „Rokytánek“ z Rokytnice nad Rokytnou (okr. Třebíč). Průvodní slovo pořadem přednesla s. učitelka D. Krejčí z MŚ Pohledec.

 

Otevření dílny Svazarmu

Počátkem měsíce června byl zahájen provoz ve svépomocné dílně v Domě Svazarmu (Na Bělisku). Je zde možnost pro motoristy města provést umytí svých vozidel, kontroly a seřízení geometrie přední nápravy optikou, seřízení motoru analyzátorem výfukových plynů, seřízení světlometů, promazání automobilu, výměna olejů. V této dílně je možno provádět údržbu i menší opravy vozidel. O toto zařízení se stará s. Pavel Kubík, člen AMK Svazarmu Nové Město na Moravě.

 

Kulturní odpoledne pro důchodce

V neděli 3. června 1984 bylo v přísálí Městského kulturního domu uspořádáno kulturní odpoledne pro důchodce našeho města. V programu vystoupil se svým repeortirem pěvecký sbor „Smetana“ pod taktovkou Jos. Večeřy a dětský pěvecký sbor Lidové školy umění pod vedením J. Hradeckého. Kulturního odpoledne se zúčastnilo 68 důchodců, kteří s uvedeným programem byli velice spokojeni.

 

Zakončení maturit

8. června 1984 se ve velkém sále Městského kulturního domu v Novém Městě na Moravě uskutečnilo slavnostní zakončení maturit studentů gymnázia nár. umělce V. Makovského. Této společné akce SPOZ Měst NV a ředitelství gymnázia se zúčastnili představitelé Měst NV, Mě V KSČ, Mě V NF a SPPOZ, maturanti a jejich rodiče a profesorský sbor školy. Po projevech a kulturním programu byla studentům slavnostním způsobem předávána maturitní vysvědčení.

 

Vyznamenání s. Frant. Krejčímu

12. června 1984 předal tajemník OV KSČ ve Žďáře n/S. s. Jan Doubek s. Františku Krejčímu, zástupci ředitele I. Základní školy v Novém Městě na Moravě u příležitosti jeho významného životního jubilea čs. vyznamenání – medaili „Za obětavou práci pro socialismus“.

 

Otevření bufetu

18. června 1984 byla v našem městě slavnostně otevřena provozovna veřejného stravování – bufet na náměstí Dr. I. Sekaniny. Po téměř 20 letech nevyužití domu č. p. 6 se přistoupilo v minulém roce k náročné rekonstrukci objektu s cílem získat větší odbytové plochy bufetu. Práce řídil Měst NV v Novém Městě na Moravě za spolupráce R a J Žďár n/S. Celkový náklad přestavby představoval 450 tis. Kčs. Provoz je zařazen do III. skupiny bez obsluhy. Zařízení je jak pro konzumaci vstoje, tak i k sezení v počtu 16 míst, která jsou určena především pro starší občany a děti, umožňuje rychlé odbavení zákazníků.

 

Spartakiádní sportovní den

18. června 1984 se Nové Město na Moravě zařadilo mezí místa, ve kterých se uskutečnil spartakiádní sportovní den. Metodická komise tělovýchovné jednoty a obě novoměstské základní školy zvolili za náplň sportovního odpoledne masovou akci s názvem „300 x 300 metrů“. Byl to štafetový závod ve kterém každá z obou škol postavila 150členné družstvo. Takřka dvě a půl hodiny se na atletickém stadiónu ozývalo bouřlivé povzbuzování, které provázelo každého soutěžícího po celé trati. Celá akce se vydařila, čím se přispělo k důstojným přípravám Československé spartakiády, která se uskuteční v příštím roce.

 

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Vlčková