O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 42

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Vatra vítězství 30. dubna 1984 se uskutečnilo ve 20,00 hodin v areálu koupaliště pálení Vatry vítězství spojené s kulturním programem. Tuto akci pořádal Městský výbor SSM a i přes nepříznivé počasí se pálení vatry zúčastnilo přes 300 občanů města - ponejvíce školní mládeže.

Oslava 1. máje Oslavám 1. máje předcházela slavnostní výzdoba města, která byla již na tradičně dobré úrovni a dostalo se jí vysoké ocenění od pracovníků májové komise z OV KSČ ve Žďáře n/Sázavou. Ani v tomto roce počasí májovému průvodu i slavnostní manifestaci nepřálo. Vál ostrý studený vítr a po celé dopoledne drobně pršelo. Po tradičním ranním budíčku v 7 hodin, který zazněl z městského rozhlasu se všichni občané města i školní mládež začali řadit do slavnostního průvodu před Městským kulturním domem. Alegorické vozy jednotlivých podniků a institucí se řadily již tradičně v prostoru nádraží ČSD. Za zvuků pochodových melodií několika dechových hudeb se průvod v 8,30 hodin rozešel, aby prošel od MKD ulicí 9. května k poště a směrem po Gottwaldově ulici až ke křižovatce silnic Maršovice - Pohledec odkud se v protisměru ubíral na náměstí Dr. I. Sekaniny na jehož jižní části byla postavena májová tribuna. Skladba průvodu je tradičně pestrá a nálada veskrze veselá i přes nepřízeň počasí. Svoji touhu po míru manifestovalo v tento den v průvodu 7.236 účastníků. Slavnostní manifestace pracujících na nám. Dr. I. Sekaniny byla zahájena hymnami. Zahájení provedl předseda Mě V KSČ s. František Dvořák, který přivítal všechny přítomné, představil přítomné zástupce státních i stranických orgánů včetně milých hostů - sovětských partyzánů kteří tradičně k oslavám v našem městě přijíždějí. Hlavní projev přednesla zástupkyně ONV Žďár n/Sázavou - předsedkyně OV VLK s. Vlasta Dvořáková. Předseda Mě V NF s. Miroslav Böhm seznámil přítomné s mírovou rezolucí občanů města. Poté s. František Dvořák ukončil prvomájovou manifestaci a na závěr zazněla Internacionála. V rámci májových oslav vystoupily po manifestaci na náměstí soubory ZUČ a v odpoledních hodinách, kdy už se počasí umoudřilo proběhlo na hřišti TJ Nové Město na Moravě a Svazarmu sportovní odpoledne mládeže.

I. ročník ,,Horáckého hejkala" 5. května 1984 byl ve velkém sále Městského kulturního domu v Novém Městě na Moravě uskutečněn I. ročník přehlídky souborů ZUČ interpretující folk, country a trampské písně nazvaný ,,Horácký hejkal 1984". V zaplněném sále MKD se představili tyto skupiny: Chudinkové (Praha), Ženáči (Pardubice), Kyvadlo (Jihlava), R-folk (Žďár n/S.), Silence (Žďár n/S.), Střepy (Jihlava). Jako hosté přehlídky vystoupili Wabi Daněk (Gottwaldov), Karel Plíhal (Olomouc). Přehlídku uváděl Václav Souček z Hradce Králové. Účastníci byli odměněni plaketami Horáckého hejkala - plastiky dle návrhu Jaromíra Čejky.

Oslava Dne osvobození 8. května 1984 se v 19,00 hodin uskutečnila před MKD vzpomínka na Den osvobození. Po krátkých proslovech a kulturním programu se občané odebrali ke hrobům sovětských hrdinů na místním hřbitově, kde delegace občanů položily věnce.

Přehlídka pěveckých souborů MŠ 11. května 1984 se v Městském kulturním domě uskutečnila přehlídka pěveckých souborů mateřských škol okresu Žďár n/Sáz. Přehlídky se zúčastnily soubory: Měříňáček (Měřín), Včelička (Písečné u

 

Rok: 
Přepsal/a: 
Blanka Klempířová