O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 41

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

a Jiří Janíček. Obě představení byla hojně navštívena a měla velký ohlas.

Studentská vědecká konference 5. dubna 1984 se uskutečnil v aule budovy gymnázia nár. um. V. Makovského již VII. ročník studentské vědecké konference. Tato SVK byla věnována nastávajícímu 90. výročí založení novoměstské střední školy. Jednání byla vedena ve čtyřech sekcích. Bylo přihlášeno celkem 17 prací z oblasti historie, etnografie, regionálních dějin, psychologie, zdravotnictví, zemědělství, ochrany životního prostředí a fyziky.

Přijetí naší občanky presidentem republiky U příležitosti oslav MDŽ přijal 7. března 1984 na Pražském hradě generální tajemník ÚV KSČ a prezident republiky ČSSR Gustáv Husák delegaci žen z celého Československa. Mezi nimi byla také soudružka ze Žďárského okresu, vedoucí prodejny Potraviny Nové Město na Moravě Anna Horáková.

Přijetí žen předsedou ONV V prostorách staré radnice ve Žďáře nad Sázavou přijal 7. března 1984 člen POV KSČ a předseda ONV s. ing. Antonín Žák nejlepší pracovnice z oblasti průmyslu, zemědělství, školství, zdravotnictví a dalších odvětví našeho okresu - s. Alenu Hegerovou - hlavní sestru OÚNZ Nové Město na Moravě a s. Anežku Messenskou, střihačku v. d. Vkus Nové Město na Moravě.

Vzpomínkový večer ke 114. výročí narození V. I. LENINA 19. dubna 1984 se konal v Městském kulturním domě Vzpomínkový večer ke 114. výročí narození Vladimíra Iljiče Lenina. Po slavnostním úvodu a proslovu o životě a díle V. I. Lenina vystoupilo v kulturním programu Moravské kvarteto. Vzpomínkový večer byl hojně navštíven jak mládeží, tak dospělými.

Pionýrský slib Jiskřičky pionýrské skupiny kpt. Eduarda Sošky při I. ZŠ v Novém Městě na Moravě složily 28. dubna 1984 slavnostní pionýrský slib. Slib složily u obrazu Kpt. Eduarda Sošky. Slibu se zúčastnili milí hosté - za vedení školy s. Bizoňová, za Měst NV v Novém Městě na Moravě s. Věra Buchtová. O životě kpt. Sošky seznámil přítomné s. Ivo Tulis.

Oslava 35. výročí založení PO SSM 24. dubna 1984 bylo v našem městě oslaveno 35. výročí založení Pionýrské organizace SSM. Oslava se uskutečnila ve slavnostně vyzdobeném sále MKD. V přísálí byla instalována výstavka z prací pionýrů jednotlivých PS. Nejlepších šest pionýrů skupin bylo v doprovodu svých vedoucích přijato na Měst NV. Pionýři ztrávili tento čas v hezké besedě s představiteli města. V závěru se všichni podepsali do pamětní knihy a každá PS obdržela pamětní medaili Měst NV. Na odpolední oslavě se zúčastnilo 300 pionýrů obou novoměstských škol. Mezi čestnými hosty byli: předseda Měst NV s. Klapač, předseda Mě V KSČ s. Dvořák, předseda OR SSM s. Plocek, předsedkyně OP PO SSM s. Bartošová a j. Po slavnostních projevech a diskusi pokračovala oslava programem, který připravila I. Základní škola. Z celého vystoupení pionýrů zářil optimismus, radost a nadšení. Vyvrcholením byl závěr - 60 dětí zúčastněných v programu se objevilo na jevišti s různobarevnými šátečky.

Májová veselice V neděli 29. dubna 1984 se ve velkém sále MKD v Novém Městě na Moravě konala Májová veselice, která předznamenávala májové oslavy. K tanci hrál taneční orchestr ,,STUDIO K-10", který řídil Josef Kučera. Májová veselice byla hojně navštívena a byla hodnocena dobře.

Rok: 
Přepsal/a: 
Blanka Klempířová