O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 400

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

U příležitosti 110. let požárního sboru v Novém Městě na Moravě byla vydána brožurka vytvořená Jaromírem Čejkou a Miloslavem Dvořákem na základě textů a fotodokumentace ZO SPO. Byly též vydány samolepky navržené a vyrobené Milanem Cahou.

Okresní výstava

Ve spolupráci s OKS Žďár n/S. se uskutečnila ve dnech 5. - 16. 6.1989 Okresní výstava tradiční umělecké tvorby a užitého umění. Výstava se uskutečnila v salonku Městského kulturního domu. Při slavnostním zahájení vystoupili v programu žáci základních škol. Výstava byla dobře navštívena a to i mimoměstskými zájemci.

Návštěva NDR

Delegace Měst NV P. Klapač, J. Čejka a J. Obr navštívila ve dnech 13. - 15. června 1989 na pozvání vedení národního výboru družební město Gössnitz v NDR. Zástupci našeho města byli hosty zemědělského družstva LPG Gössnitz, specializovaného na výrobu rostlinných krmiv, rannou zeleninu a květiny; seznámili se s bytovou výstavbou v okresním městě Schmölln a besedovali s pracovníky aparátu NV, se zástupci organizací, pracovnicemi místních jeslí a členy zahrádkářského svazu. Část pobytu byla věnována prohlídce krajského města Lipska a památníku Bitvy tří císařů.

Hovory s mládeží

Luboš Buchta, československý reprezentant v běhu na lyžích a ing Jan Pelikán, ved. odb. výstavby Měst NV, byli hosty Hovorů s mládeží, které v pondělí 19. června 1989 uspořádala školská a kulturní komise Měst NV ve spolupráci s MKD. Besedu o průběhu MS v klasických lyžařských disciplinách v Lahti a přípravách rekonstrukce Sekaninova náměstí uváděl Míla Neumann z Jihlavy za účasti 80 spokojených návštěvníků.

Výstava obrazů

Ve dnech 26. června až 7. července 1989 proběhla v prostorách Městského kulturního domu výstava obrazů členů výtvarného kroužku při MKO v Novém Městě na Moravě. Z výstavy, která byla dobře navštívena se nejvíce líbily díla Zdenka Moupice a Jany Žilkové.

Volejbalový turnaj OV

Poslední červnové odpoledne patřilo na hřišti občanského výboru č. 1 volejbalu. Konal se zde 8. ročník turnaje mezi občanskými výbory o pohár předsedy Měst NV. Na padesát účastníků sledovalo boje
4 družstev, která se do turnaje přihlásila. Turnaj vyhráli reprezentanti OV č. 1, na druhém místě se umístil OV č. 4, bronzová příčka patřila volejbalistům OV č. 2 a na čtvrtém místě skončili reprezentanti OV č. 3.

Pokračování kronikářského zápisu roku 1989 je v městské kronice díl VII. na str. 3.

Rok: 
Přepsal/a: 
Ladislav Svoboda