O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 40

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

mečník UD Dolní Rožínka. Vyznamenání ,,Za službu vlasti" bylo předáno MUDr. Aleši Skoupému- nemocnice Nové Město.

Městská konference SSM Pod heslem ,, Za splění závěrů XVI. sjezdu KSČ, za šťastný život mladé generace" se sešli dne 14. března 1984 zástupci městské organizace SSM v Novém Městě na Moravě, aby zhodnotili činnost za uplynulé období a vytyčili cíle pro další práci na městské konferenci SSM. Městská organizace SSM sdružuje 13 základních organizací o celkovém počtu 714 svazáků. V usnesení konference si svazáci města dávají za úkol ještě ve větší míře prohloubit koordinační úlohu Mě V SSM k ZO SSM, zajistit péči o PO SSM a zvýšit podíl mládeže na brigádnické činnosti ve prospěch města.

Veřejná stranická schůze Mě V KSČ a ZO KSČ č. 1 a číslo 2 v Novém Městě na Moravě uspořádaly 14. února 1984 v MKD veřejnou stranickou schůzi které se občané zúčastnili v hojném počtu. Předseda Mě V KSČ s. František Dvořák seznámil přítomné s programem a zodpověděl připomínky z poslední veřejné členské schůze. Seznámil se závěry jednání stranických organizací při hodnotících schůzích. V diskusi občané reagovali na problémy výstavby města, nákupních středisek, ozelenění ploch a pod. Po diskusi předseda Mě V KSČ veřejnou schůzi zakončil.

Hovory s občany Občanský výbor č. 1 v Novém Městě na Moravě uskutečnil 14. března 1984 t.zv. hovory s občany. Tyto ,,hovory" se uskutečnily v novém středisku Svazarmu (Na Bělisku) a účelem této akce bylo pohovořit s voliči svých obvodů, vyslechnout jejich připomínky, přání, a návrhy ke zlepšení obvodu v působnosti OV č. 1. Na dotazy účastníků odpovídali poslanci, zástupci Měst NV i členové OV č. 1. Celé setkání bylo zakončeno zábavným večerem s hudbou Jana Sedlaříka.

Setkání k MDŽ Měst NV uspořádal ve spolupráci se SPOZ tradiční setkání osamělých žen u příležitosti MDŽ. Setkání se uskutečnilo 7. března 1984 v Městském kulturním domě. Ženám poděkovali za jejich celoživotní práci představitelé města a pracovníci SPOZ. Po kulturním programu žáků novoměstských škol byly ženám předány drobné dárky od pionýrů obou škol.

Slavnostní koncert k Roku české hudby Na počest Roku české hudby a ke Dni učitelů se konal 28. března 1984 v 19,30 hodin v prostorách MKD Nové Město na Moravě slavnostní koncert z árií a sborových scén z českých oper. Průvodní slovo koncertem připravila a přednesla Dagmar Palečková, účinkovaly pěvecké sbory ,,Smetana" (MKD Nové Město) se sbormistrem J. Večeřou a ,,Svatopluk" (JKP Žďár n/Sázavou). Sóla zazpívali D. Dítětová, L. Rosecká, E. Večeřová. B. Homolka, J. Jinek, J. Konderla, J. Zimola. Klavírní doprovod J. Hradecký. Na programu byla díla B. Smetany, V. Blodka, A. Dvořáka. Koncert měl velký ohlas.

Literárně hudební večer V rámci oslav MDŽ se konal v malém sále MKD ve dvou představeních dne 18. a 25. března 1984 literárně-hudební večer nazvaný ,,Tak jako růže s poupátkem". V režii Marie Hamžové programem provázela slovem Dagmar Palečková, na klavír doprovázel J. Večeřa, violu hrál Jar. Matoušek, zpívali Eva Večeřová a Marie Večeřová. Recitovali: Jana Petrová, Jana Černá, Marie Krepsová, Hana Kampová, Jaromír Čejka

Rok: 
Přepsal/a: 
Blanka Klempířová