O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 398

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

ména v oblasti rozvoje turistiky a lyžování Ivo Tulis. Stejného ocenění se už v tomto roce dostalo dalšímu dlouholetému funkcionáři lyžařského oddílu Zdeňkovi Kadlecovi st. Titul vzorný trenér obdržel za mnohaletou a úspěšnou činnost u mládežnických družstev v lyžování a biatlonu František Kuchař. Veřejné uznání III. stupně „Za zásluhy o rozvoj čs. tělesné výchovy“ obdrželi další zasloužilí dobrovolní pracovníci v tělovýchově Karel Kotovic a Jiří Dvořák.

Jarní koncert 18. května 1989 se ve velkém sále MKD uskutečnil jarní koncert pěveckých sborů ve kterém účinkovali: Dětský sbor LŠU Nové Město se sólisty M. Petrovičovou (klavír), H. Šustákovou (flétna), D. Krbkovou (flétna) se sbormistrem J. Hradeckým. Dále pěvecké sbory Svatopluk DK Žďár n/S. a Smetana MKD Nové Město se sólisty J. Jinkem (tenor), J. Hradeckým (klavír) se sbormistrem J. Večeřou. Průvodní slovo večerem měla D. Palečková.

Finále soutěže Finále 15. ročníku soutěže „O zemi, kde zítra již znamená včera“ se konalo v sobotu 20. května 1989. K této soutěži se sjelo 48 družstev ze všech krajů ČSR. V první kategorii prokázal nejlepší znalosti tématu Cestujeme po SSSR kolektiv žáků 8. C 1. ZŠ v Novém Městě na Moravě ve složení Ilona Novotná, Alena Žáková a Marek Německý.

Oslavy 20. výročí II. ZŠ Oslavy dvacetiletého trvání II. základní školy byly zahájeny slavnostním otevřením výstavy výtvarných prací bývalých i současných žáků a učitelů 2. ZŠ Nové Město na Moravě 22. května 1989 v MKD. Pokračováním oslav pak byla akademie II. ZŠ ve středu 24. května 1989. Zcela zaplněný velký sál Městského kulturního domu se rozezvučel dětským zpěvem a smíchem. Program byl zahájen recitací Evy Teplé. A dále se před očima diváků odvíjela pestrá paleta písniček, básní, tance, pohybu a vyprávění. Malí žáci 1. – 3. tříd nadchli v programu Hrátky se zvířátky. Malé gymnastky předvedly cvičení se švihadly, dětský pěvecký sbor uvedl Horácké písně. Děvčata předvedla ukázku aerobiku, mladí lyžaři ze sportovních tříd cvičili na trampolíně. Celý komponovaný program byl zakončen pásmem vyprávění a písniček v podání Jana Bořila a Miloše Nejedlého, bývalých žáků školy a členů skupiny „Barel - Rock“.

Návštěva delegace Ve dnech 29. – 31. května 1989 navštívila naše město delegace družebního města Hanušovce nad Toplou, vedená předsedou Ms NV Andrejem Velebírem. Naši slovenští přátelé navštívili JZD ČSLA Vzlet, kde byli seznámeni se sociálním programem družstva, prohlédli si rehabilitační a zdravotnické zařízení a na farmě Nová Ves si vyměnili zkušenosti z živočišné výroby mezi novoměstským JZD a JRD Oblík Hanušovce n. T. za účasti předsedů obou družstev. Naši hosté také pobesedovali se členy BSP Měst NV, vedením lesního zá-

Rok: 
Přepsal/a: 
Anna Kuběnová