O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 397

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

oceněna pamětním listem městských orgánů řada pionýrských pracovníků, vedoucích i aktivistů.

Oslava výročí narození V. I. Lenina Vzpomínkový večer ke 118. výročí narození V. I. Lenina se uskutečnil ve čtvrtek 20. dubna 1989 v aule novoměstského gymnázia. V literárně-hudebním pásmu vystoupili studenti školy. Večer byl velmi špatně navštíven, většinu účastníků tvořili studenti školy.

Ocenění městské kroniky Kronika našeho města získala v okresním kole IV. celonárodní soutěže kronikářů ČSR první místo. Soutěžní komise ocenila jak zpracování kronikářských zápisů za poslední období, tak i úroveň tiskové a fotodokumentační části včetně soutěžní práce „Tělovýchova a sport v Novém Městě na Moravě v období po roce 1948“. Kronikáři města Miloslavu Dvořákovi blahopřál k úspěchu ved. odb. kultury ONV, ředitel Okresního muzea a předseda Měst NV.

Jarní bál Městský národní výbor ve spolupráci s MKD v Novém Městě na Moravě uspořádaly v pátek 28. dubna 1989 v sále MKD jarní bál. K tanci hrála skupina Proudy ze Žďáru n/S. Bál se v této době setkal s velkým úspěchem a byl výjimečně dobře navštíven.

Oslava 1. máje Prvomájové oslavy probíhají i v tomto roce už v klasicky zaběhnutém stylu a režii. Ráno při +2 °C prší drobný déšť s krupkami, v 8 hodin už sice neprší, ale je stále chladno (+4°C). Od sedmé hodiny ranní vyhrává městský rozhlas optimistické budovatelské písně a hlas Jiřího Obra zve občany do průvodu a k manifestaci. Řazení prvomájového průvodu probíhá před budovou MKD, kam paprskovitě ze všech částí města směřují občané jednotlivých závodů a institucí. Průvod se pak ubírá ulicí 9. května kolem I. ZŠ na Sekaninovo náměstí, kde vystupují na tribunu funkcionáři města a hosté jdoucí v čele průvodu. Zbytek průvodu pak prochází před tribunou a řadí se na ploše náměstí. Největší část průvodu tvoří školní děti a mládež, překvapivě málo projíždí alegorických vozů. Po státní hymně pronáší úvodní slovo předseda Mě V KSČ František Dvořák, hlavní projev šéfideolog OV KSČ Doubek. V závěru pak rezoluce přednesená předsedou Mě V NF ing R. Dostálem. Celý program je vyplněn recitacemi studentů gymnázia. Na závěr zazní Píseň práce.

Partyzánská putování Na počest 45. výročí SNP uspořádala ZO ČSŽ v Novém Městě na Moravě „Putování po stopách partyzánů“ 13. května 1989 kterého se zúčastnilo 30 osob. Celá akce byla soustředěna v prostoru Fryšavy a Kadova.

Schůze TJ Slavnostní ráz měla schůze výboru Tělovýchovné jednoty Nové Město na Moravě. V jejím průběhu byla některým zasloužilým členům TJ předána tělovýchovná vyznamenání. Vysoké tělovýchovné vyznamenání – Medaili dr. M. Tyrše obdržel za dlouholetou obětavou práci, zej-

Rok: 
Přepsal/a: 
Anna Kuběnová