O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 396

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Den učitelů U příležitosti letošního Dne učitelů byly titulem „Vzorný učitel“ oceněny dlouhodobě velmi dobré výsledky ve výchovně vzdělávací práci a veřejná angažovanost učitelek B. Bizoňové z  I. ZŠ a B. Špinarové z II. ZŠ v Novém Městě na Moravě. Státní vyznamenání Za zásluhy o výstavbu bylo uděleno II. ZŠ v Novém Městě na Moravě. Čestné uznání odboru školství Marii Menšíkové, pracovnici školní jídelny při I. ZŠ. Odznak Za upevňování bojového přátelství Boženě Zvěřinové, ředitelce II. ZŠ a čestné uznání náčelníka OVS Žďár n/S. Otto Ondráčkovi, řediteli I. ZŠ a Milanu Neugebauerovi za úspěšné plnění úkolů v oblasti náboru do vojenských škol.

Pomoc městu V rámci volebního programu NF vydal Měst NV leták nazvaný Pomozte budovat naše město, ve kterém seznámil občany s nejdůležitějšími stavbami příštího období. Pro zabezpečení těchto staveb uvedl seznam profesí, funkcí i platového zařazení pro potřeby jejich realizace. Leták se u obyvatel města setkal s kladným ohlasem.

Jarní směny NF Pro jarní směny Národní fronty, které proběhly v době od 8. do 16. dubna 1989 vydal MěV NF a Měst NV v Novém Městě na Moravě leták seznamující občany města s jednotlivými akcemi směn i s technickým zabezpečením těchto akcí. Jarní směny se mezi obyvateli nesetkaly s takovým úspěchem jako v minulosti. Většina občanů jarní směny NF bojkotovala.

Večer Klubu důchodců Klub důchodců při Měst NV v Novém Městě na Moravě uspořádal 8. dubna 1989 ve velkém sále Městského kulturního domu aprílový společenský večer s veselým programem a tancem pro zájemce každého věku. K tanci i poslechu hrála skupina Dr. J. Sedlaříka. Řada účastníků přišla i v nápaditých maškarních převlecích. Na nesporném úspěchu večera má zásluhu nadšená a nestárnoucí vůdčí osobnost Klubu – paní Marie Hamžová, ředitelka městské knihovny .v.

Konference ČSOP V sobotu 15. dubna 1989 se ve velkém sále OV NF ve Žďáře n/S. uskutečnila 3. okresní konference Českého svazu ochránců přírody, které se z našeho města zúčastnilo 6 zástupců místní ZO ČSOP. Čestné uznání za dlouholetou činnost v ČSOP obdržel Pavel Mertlík, který byl také na další volební období zvolen do okresního výboru za ZO ČSOP Nové Město na Moravě.

40 let PO V pondělí 24. dubna 1989 v Den československých pionýrů se v MKD uskutečnil slavnostní akt ocenění pionýrských pracovníků a jejich přijetí představiteli města. Vyznamenání pionýrským pracovníkům předal předseda Měst NV Petr Klapač. Působivosti celému aktu dodalo vystoupení pěveckého sboru Zvoneček novoměstských mateřských škol. U příležitosti 40. výročí vzniku pionýrské organizace byla

Rok: 
Přepsal/a: 
Anna Kuběnová