O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 395

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Veřejné shromáždění 9. března 1989 se v MKD Nové Město na Moravě konala veřejné shromáždění občanů k plnění volebního programu Národní fronty a jeho výhledu na kterém vedoucí představitelé a funkcionáři města informovali přítomné o kladech i nedostatcích programu. I přes důležitost tématu bylo shromáždění velice špatně navštíveno. Občané města neprojevili dostatečný zájem o problémy města ve kterém žijí. Stejná shromáždění poté proběhla v době od 3. 4. do 11. 4. 1989 i ve všech místních částech města, bohužel se stejným výsledkem jako ve městě samém.

Oslava MDŽ V úterý 7. března 1989 uskutečnil ZV ROH a kulturní komise při Měst NV v Novém Městě na Moravě ve vinárně MKD tradiční oslavu u příležitosti MDŽ. V průběhu oslavy byly přítomným ženám předány dárky s kytičkou, tajemník Měst NV Jaromír Čejka připravil tradičně vzorně velkou zábavnou soutěž pro smíšené dvojice a po malém občerstvení při reprodukované hudbě se ocitli přítomní ve víru tance. Přesto, že oslavy MDŽ provádí převážná většina organizací, vyvstává v poslední době nutnost hledat nové formy oslav svátku ženy – matky.

Přijetí osamělých žen Tak, jako každoročně uspořádali představitelé a funkcionáři města 10. března 1989 u příležitosti MDŽ občansko-společenskou slavnost, na kterou byly pozvány osamělé ženy našeho města. Pěknými písničkami a verši je přišly pozdravit děti I. základní školy a také studenti gymnázia pro ně připravili vtipný a zábavný program. Po neformální besedě se zástupci města byly přítomným předány pamětní listy. S přáním pevného zdraví, kytičkou a poděkování za vykonanou práci se představitelé města s ženami rozloučili.

Okresní tělovýchovná akademie Okresní tělovýchovnou akademii motivovanou Československou spartakiádou 1990 uspořádala 23. března 1989 TJ Nové Město na Moravě. Zcela zaplněný velký sál MKD potleskem ocenil výkony všech téměř tří set cvičenců nejrůznějších kategorií v celkem 16 skladbách z pěti tělovýchovných jednot okresu Žďár n/S. Poděkování za realizaci mimořádně náročné akce náleží všem účastníkům a pořadatelům, jakož i cvičitelům.

Studentská vědecká konference 16. března 1989 se již po dvanácté uskutečnila na gymnáziu v Novém Městě na Moravě studentská vědecká konference. V letošním roce bylo k obhajobě přihlášeno 42 prací z různých oborů. 18 prací postoupilo do okresního kola a 11 studentů obhajovalo svoji práci v krajském kole. Do celostátního kola byla navržena práce studenta III. ročníku Tomáše Konečného s názvem Vliv odpadních vod na znečištění říčky Bobrůvky.

Rok: 
Přepsal/a: 
Anna Kuběnová