O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 394

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

áše a předsedy ONV ing Žáka knižní odměny a diplomy OV ČSTV. Z Nového Města na Moravě byli oceněni lyžaři Anna Grošofová, Petr Janíček, Aleš Vaněk a smíšené družstvo dospělých, trenér tenistů ing. Ivo Fiala a rozhodčí košíkové Bohdan Horák. Za mimořádné a obětavé úsilí při zabezpečování závodů Zlaté lyže ČMV a Světového poháru v běhu na lyžích mužů na 15 km a 30 km, které se uskutečnily ve dnech 13. – 15. ledna 1989 v Novém Městě na Moravě, udělil OV ČSTV čestné uznání lyžařského oddílu TJ Nové Město na Moravě.

Schůze ZO ČSCH Na hodnotící schůzi ZO Českého svazu chovatelů konané v neděli 12. února 1989 bylo m. j. konstatováno: Byli získáni 4 noví členové, pravidelně se schází kroužek mladých pod vedením O. Německého. V okresní soutěži mladých chovatelů získali řadu dobrých umístění. Členové ZO odpracovali na společenských akcích a v zemědělství celkem 792 hodin. Byl uspořádán tematický zájezd na výstavu Země živitelka do Č. Budějovic, provedeno stolní hodnocení králíků. Členové ZO uvedli do evidence celkem 1.366 chovných zvířat. Do tržních fondů bylo odprodáno 588 kg králičího masa, zpracovatelskému průmyslu 6.559 ks králičích, 35 ks kozích, 54 norčích kožek, 17 kg ovčí vlny. Vyzdvižena byla činnost odboru kynologie, chovatelů psů severských plemen, účast a umístění na výstavách i výsledky ve sportovních soutěžích.

Oslava Února Ve středu 22. února 1989 se u příležitosti 41. výročí Vítězného února ve velkém sále MKD v Novém Městě na Moravě uskutečnil slavnostní večer. S hlavním projevem vystoupil předseda Mě V KSČ František Dvořák. V kulturním programu vystoupili členové Hudebního divadla v Karlíně s literárně-dramatickým pásmem „Se zpěvem a smíchem“. Večer navštívilo asi 200 občanů.

Anketa městské knihovny Městská knihovna uspořádala od února do března s vyhodnocením v dubnu t. zv. anketu o nejoblíbenější knihu pro mládež. Děti hodnotily díla současných českých spisovatelů. Anketní lístky byly připraveny pro mladé čtenáře v půjčovně dětského oddělení. Ankety se zúčastnilo celkem 248 dětí.

Představení divadelního souboru MKD Divadelní soubor při MKD nastudoval pro letošní divadelní sezónu hru Z. Podskalského „Žena v trysku století“, jejíž premiéra byla uvedena 26. února 1989. Byly uskutečněny již dvě reprízy a to v Pikárci a v Novém Veselí. Členové souboru zvládli nastudování této dějepisné komedie ve velmi krátké době. Od října se scházeli téměř pravidelně 3x týdně. Soubor je kolektiv, kde všichni přistupují k práci s nadšením a odpovědností. Všechna představení se setkala se značným úspěchem přesto, že mohla být více divácky navštívená.

Rok: 
Přepsal/a: 
Anna Kuběnová