O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 393

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

zpravodaje se stal Městský národní výbor a Městský kulturní dům, což bylo schváleno i na zasedání rady Měst NV dne 20. 12. 1989. Redakční rada v té době podala formální rezignaci na své funkce rekonstruované radě Měst. NV. Ta však převážnou většinou hlasů rozhodla, aby tato redakční rada jejíž kvality byly nesporné, i nadále působila ve svých funkcích v nových podmínkách. Redakční rada navázala kontakty s Občanským fórem i ostatními a ujasnila nové obsahové pojetí NZ do roku 1990.

Informace AS V tomto roce rovněž vycházel další ročník informací Agitačního střediska, který byl nedílnou přílohou jednotlivých čísel Novoměstského zpravodaje. Měl však výrazně sestupnou tendenci, neboť v první polovině roku jej koncipoval vedoucí AS Mě V KSČ ing Sládek, který odcházel z funkce ředitele MKD a nejevil o tuto práci dostatečný zájem, v druhé polovině roku pak doktor politických věd Z. Kadlec, který ve funkci nahradil ing. Sládka a byl pro tuto činnost ne zcela schopný. Prosincové vydání Informací se až na několik výtisků ke čtenářům nedostalo, neboť bylo koncipováno před něžnou revolucí, takže zcela ztratilo svoje poslání v nové politické situaci. Koncem roku bylo rozhodnuto tisk této přílohy NZ ukončit k 1. 1. 1990. Tím tedy byla ukončena historie informací AS, jejíž první číslo vyšlo 1. ledna 1985. Je třeba ohodnotit část informací – hlavně v oblasti Měst NV, kultury a sportu, které byly z počátku tak těžce v této tiskovině s Mě V KSČ vybojované, zatímco politická část informací byla vždy tendenční a zpracována velmi povrchně. I tak však bude tvořit v budoucnu tato tiskovina z historického pohledu významnou část při studiu dění města v druhé polovině osmdesátých let.

Plesová sezóna Plesová sezóna roku 1989 nebyla tak bohatá, ani tak navštívená jako v minulých letech. Příčinou toho byla stále se zhoršující politická situace ve státě a z toho vyplývající zvýšení životních nákladů obyvatelstva. Všechny plesy se konaly ve velkém sále Městského kulturního domu. Sezóna byla zahájena 21. ledna 1989 plesem pracujících a pokračovala plesem zdravotníků (27. 1.), plesem chovatelů (28. 1.); plesem JZD Vzlet (3. 2.), plesem mladých (4. 2.), plesem rybářů (11. 2.), plesem lesáků (17. 2.), plesem TJ (18. 2.), plesem s. p. Chirana (25. 2.), studentským plesem (3. 3. a 4. 3.), požárnických plesem (11. 3.), plesem II. ZŠ (18. 3.) a byla zakončena fialkovým plesem (1. 4.).

Nejlepší sportovci okresu V pátek 20. ledna 1989 se v obřadní síni Staré radnice ve Žďáře n/S. uskutečnilo tradiční vyhlášení nejúspěšnějších sportovců, sportovních kolektivů, cvičitelů a rozhodčích v roce 1988. Nejlepší jednotlivci a zástupci kolektivů převzali z rukou ved. tajemníka OV KSČ J. Maty-

 

Rok: 
Přepsal/a: 
Ing. Hana Machová