O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 392

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Uvítání občanů do svazku města Jednou z nejhezčích akcí SPOZ je občansko - společenská slavnost „uvítání občanů do svazku města“. 23. června 1989 se sešlo v obřadní síni Měst NV 30 občanů, kterým se Nové Město na Moravě stalo od letošního roku novým domovem. Předseda SOZ nově přistěhované občany srdečně přivítal s přáním, aby se jim v našem městě dobře a radostně žilo. Poté je předseda Měst NV stručně seznámil s historií i současností Nového Města na Moravě. Přítomné občany přišly pozdravit i děti I. základní školy s programem o Vysočině. V závěru oslavy obdržel každý účastník pamětní list.

Vzpomínka na zesnulé 28. října 1989 uskutečnil místní SPOZ poprvé v našem městě smuteční obřad „Vzpomínku na zesnulé“ ve smuteční obřadní síni města. Tato akce byla kritizována hlavně z řad věřících občanů města, neboť měla suplovat křesťanské Dušičky – vzpomínku na zesnulé. Celá tato akce nakonec skončila naprostým fiaskem, neboť se zúčastnilo pouhých osm osob.

III. Veřejný a společenský život, vyznamné události

Novoročenky K počátku nového roku 1989 byly již tradičně zasílány novoročenky s blahopřáním. Tento teprve nedávno obnovený zvyk je stále udržován, navíc i v letošním roce měly novoročenky hezkou a zajímavou výtvarnou úroveň.

Nové tiskoviny Měst NV Od ledna 1989 používá Městský národní výbor v Novém městě na Moravě nově tištěná čestná uznání, pamětní listy a poděkování pro potřeby rady Měst NV i funkcionářů. Autorem linorytu s motivem města a městského znaku je prof. Jiří Šebek, grafickou úpravu provedl Miloslav Dvořák. Listy vytiskla v dvoubarevném provedení tiskárna Velké Meziříčí.

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj vstoupil do třináctého ročníku. I v tomto roce pracovala redakční rada v tradičním složení posledních let: Jaromír Čejka – šéfredaktor, Jiří Maděra – redaktor, Miloslav Dvořák – grafik. Schůze redakční rady se konaly zpravidla 4 x měsíčně v budově gymnázia. Tisk prováděla tiskárna ve Velkém Meziříčí v nákladu 2.000 ks měsíčně. Vyšlo 11 čísel. Styk s tiskárnou zabezpečoval grafik red. rady, korekturu prováděl týž ve spolupráci s pracovnicí MKD Vlastou Soldánovou. V listopadu v porevolučním období, kdy byla zrušena vedoucí úloha KSČ se vydavatelem Novoměstského

Rok: 
Přepsal/a: 
Ing. Hana Machová