O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 390

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

torii a busta prezidenta-osvoboditele od Jana Štursy, uložená v depozitáři Horáckého muzea, bude opět slavnostně instalována na místo vybrané příslušnou komisí u příležitosti 140. výročí narození T. G. Masaryka - 7. 3. 1990. 3. Zástupci Občanského fóra budou pravidelně seznamováni s obsahem jednání rady Měst NV. Plenární zasedání Měst NV konané 14. prosince 1989 projednalo zprávu o zajišťování péče o zdraví obyvatelstva v obvodu působnosti Měst NV a schválilo návrhy plánů práce rady, PZ a VLK Měst NV na rok 1990. V interpelaci vystoupilo 7 poslanců Měst NV, v široké diskusi pak odeznělo celkem 37 připomínek a podnětů týkajících se především údržby místních komunikací a chodníků, provozu stávajících zdravotnických zařízení a plánované výstavbě, připravované výstavbě garáží, opatření směřujícím k ochraně životního prostředí a práce volených orgánů Měst NV. Většina připomínek byla odpovězena v průběhu jednání PZ, ostatní byly zodpovězeny písemně v daném termínu a veřejnost s nimi bude seznámena na řádném plenárním zasedání dne 15. 2. 1990.

Kádrové změny ve složení rady Měst NV

Na základě rovnoprávného zastoupení představitelů různých politických stran a nestraníků ve volených orgánech Měst NV provedlo plenární zasedání kádrové změny ve složení rady Měst NV v Novém Městě na Moravě. Dne 6. 12. 1989 na řádném jednání rady Měst NV požádali, vědomi si nutnosti demokratických změn v naší společnosti, o uvolnění z funkce členů rady poslanci Měst NV – členové KSČ: ing L. Mička, ing R. Latislav, ing B. Nosek, ing. M. Zedník. Rada Měst NV doporučila PZ přijmout návrh odstoupení jmenovaných poslanců po projednání se zástupci Občanského fóra dne 6. 12. 1989 a Mě V NF dne 12. 12. 1989, kdy bylo dohodnuto sestavit nové složení rady Měst NV v počtu 13 členů se zastoupením 6 poslanců Měst NV – členů KSČ a 7 poslanců, příslušníků jiných politických stran a nestraníků, byli jednomyslně PZ na uvolněná místa v radě Měst NV zvolení: ing. J. Loučka (52 let, technik Diamo D. Rožínka, bez politické příslušnosti, bytem Nové Město na Moravě, Na výsluní 896, vol. obv. č. 3, předseda obč. výboru č. 1, člen komise výstavby Měst NV), Jaromír Buchta (42 let, technik UP-IV Nové Město na Moravě, bez politické příslušnosti, bytem Nové Město na Mor. Tyršova 144, vol. obv. č. 40, předs. obč. výboru č. 8, člen komise výstavby), ing Jaromír Černý (42 let, konstruktér s. p. Žďas Žďár n/S., člen ČSL, bytem Nové Město na Mor., Monseova 383, vol.

 

Rok: 
Přepsal/a: 
Ing. Hana Machová