O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 39

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

covníkovi novoměstského lyžování s. Jaroslavu Boháčovi u příležitosti jeho 70. narozenin Čestnou cenu ing. Karla Mrkvičky.

Státní vyznamenání s. Miladě Žákové V pondělí dne 9. ledna 1984 předal tajemník Okresního výboru Komunistické strany Československa s. Jaroslav Matějka soudružce Miladě Žákové, poslankyni Městského národního výboru v Pohledci, u příležitosti jejího významného životního jubilea vysoké státní vyznamenání - medaili ,,Za obětavou práci pro socialismus". s. Žáková toto vyznamenání převzala na OV KSČ ve Žďáře nad Sázavou.

Plnění plánů v novoměstských závodech Městský výbor KSČ na svém jednání dne 1. února 1984 projednal výsledky plnění třetího roku 7. pětiletky v novoměstských závodech. Konstatoval, že ve všech novoměstských hospodářských organizacích byly úkoly státního plánu v rozhodujících ukazatelích úspěšně splněny. Splnění výrobních úkolů je následující: Chirana k. p. - 100,6 %, Uranový průzkum - 107,3 %, Sport n. p. - 100,7 %, Jihomoravské státní lesy - 101,3 %, JMEZ - 103,6 %, VKUS - 103,2 %. Dosaženými výsledky za uplynulý rok byly vytvořeny reálné předpoklady pro úspěšné plnění 4. roku 7. pětiletky.

Slavnostní večer k 36. výročí Vítězného února Mě V KSČ, Mě V NF, Mě V SČSP a Měst NV ve spolupráci s MKD v Novém Městě na Moravě uspořádaly dne 23. února 1984 v 18,30 hodin ve velkém sále MKD slavnostní večer k 36. výročí Vítězného února. V slavnostně vyzdobeném sále zaplněném do posledního místa se sešla široká novoměstská veřejnost. V předních řadách zasedli představitelé politického a veřejného života města, zástupci OV KSČ a ONV, zaslouží pracovníci strany a Lidových milicí, a hosté. Po slavnostním projevu, který přednesl ředitel gymnázia s. Jiří Maděra vystoupili v kulturním programu žáci I. Základní školy a Lidové školy umění v Novém Městě na Moravě. Slavnostní večer byl zakončen Internacionálou.

Branný závod ,,Únorový pohár" U příležitosti 35. výročí Pionýrské organizace SSM a v rámci oslav Vítězného února pořádaly obě pionýrské skupiny novoměstských škol branný závod na lyžích ,,Únorový pohár - Den lidových milicí. Branný závod proběhl 25. února 1984, start byl v 8,30 hodin u odborného učiliště k. p. Chirana. Startovaly tříčlenné hlídky v kategoriích chlapců a dívek. Své znalosti v oblasti branné výchovy prověřili pionýři na pěti stanovištích: střelba ze vzduchovky, hod granátem na cíl, ideově-výchovná část, orientace s mapou a buzolou, zdravotnická příprava. Závod, který se již stává tradičním, proběhl za dobrých sněhových podmínek a zájmu mládeže.

Vyznamenání novoměstských občanů Na slavnostním zasedání OV KSČ, ONV a OV NF, které se konalo ve Žďáře n/Sáz. 21. února 1984 na počest 36. výročí Vítězného února převzali nejlepší pracovníci a organizace okresu ocenění - čestné uznání OV KSČ. Z našeho města byli vyznamenáni: M. Formánková - dělnice n. p. Sport, A. Horáková - prodavačka Potraviny N. Město, Z. Horký - horník UP, F. Lučka - zámečník k. p. Chirana, BSP provozovny Jednota Maršovice, BSP ČSP interního oddělení nemocnice Nové Město, Úsek Brzkov - provoz UP-IV Nové Město. Mezi nejlepšími zlepšovateli byli oceněni: Jos. Lučka - zámečník UP N. Město, Cyril Prosecký - zá-

Rok: 
Přepsal/a: 
Blanka Klempířová