O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 389

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

na svých zasedáních dvakrát a to 4. a 18. října 1989, Rada projednala vyhodnocení průběhu letní rekreační sezóny 1989, činnost komise obchodu a cestovního ruchu Měst NV, politicko organizační zabezpečení oslav Měsíce přátelství a VŘSR, připravenost Technických služeb na zimní období 1989/90, zprávu o stavu výstavby garáží v Novém Městě na Moravě, zprávu o činnosti komise výstavby Měst NV. Rada schválila pořadník pro výstavbu garáží v Novém Městě na Moravě s podmínkami z roku 1988. V měsíci listopadu se rada Měst NV sešla ke svému jednání dvakrát a to 8. a 22. 11 1989. Projednala průběžné plnění souboru opatření k zásadám společenského ovlivňování volného času dětí a mládeže. Rada Měst NV vyhodnotila podíl Měst NV na realizaci výzvy Rok 1989 – rok péče o životní prostředí, čistotu a pořádek. Pro zajištění údržby veřejné zeleně bylo TS vypracováno 25 návrhů dohod o údržbě, 21 dohod je realizováno, zpětně na návrh nebylo reagováno ze strany OPBH, SD Jednota, SBD Vrchovina, Mě V ČSŽ. Odpočinková zóna na Komenského náměstí bude dokončena na jaře 1990. Byl zvýšen počet odpadkových košů samovýrobou TS o 20 ks. Při údržbě veřejného osvětlení došlo k jeho rekonstrukci na ul. Hájkova, Mírová a Figurákova. Se všemi vedoucími prodejen byl na úrovni odboru Měst NV projednán úkol udržování pořádku kolem prodejen. Byla provedena kontrola firemních štítů venkovního vzhledu.

Polistopadové zasedání Měst NV

Něžná revoluce vzniknuvší 17. listopadu 1989 změnila i politické klima v našem městě, které se zcela pochopitelně promítlo i do jednání rady Měst NV v dalším období. Revoluční změny v Novém Městě na Moravě, jejich vznik a vývoj budou obsahem další kapitoly v jejím časovém sledu. Pro tuto kapitolu a její ukončení je však třeba v předstihu této události seznámit s průběhem práce rady Měst NV a závěrečném období roku 1989 po 17. listopadu: Rada Měst NV se v měsíci prosinci sešla na svém jednání třikrát a to dne 4., 6. a 20. 12. 1989. Občanské fórum, jako opoziční sdružení proti komunistické moci bylo ustaveno i v Novém Městě. Na pozvání předsedy Měst NV Petra Klapače se zástupci OF zúčastnili 6. 12. 1989 jednání schůze rady Měst NV. Z tohoto jednání vzešel společný závěr rady Měst NV a zástupců Občanského fóra zakotvený v bodech: 1. Rada Měst NV bude rekonstruována tak, aby politická příslušnost jednotlivých členů byla 50 % nestraníci a příslušníci jiných politických stran a 50 % členové KSČ. 2. Prvnímu prezidentovi ČSR T. G. Masarykovi bude v našem městě navráceno jeho skutečné místo v his-

 

Rok: 
Přepsal/a: 
Ing. Hana Machová