O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 388

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

a nebytových prostor ve správě soc. organizací. Rada uložila ved. odboru výstavby Měst NV zpracovat studii týkající se parkovacích míst v prostoru Tyršovy ulice a jejího okolí, rovněž na ulici Gottwaldově.

3. zasedání

3. plenární zasedání a také poslední v tomto roce se konalo 14. prosince 1989. Bylo to plenární zasedání konané již takřka měsíc po 17. listopadu, kdy sametová revoluce vynutila množství změn starých zaběhnutých systémů. Budiž řečeno, že v tomto roce měla plenární zasedání z hlediska návštěvnosti obyvatel města výrazně sestupnou tendenci. Stále se prohlubující rozpory ve společnosti zapříčinily jednoznačnou pasivitu občanů. Malá účast občanů na PZ Měst NV měla za následek rozhodnutí, že se v průběhu roku budou konat pouze čtyři (oproti běžným 6 v minulých letech). Nakonec však vlivem známých událostí se uskutečnily pouze tři. V měsíci červenci se rada Měst NV sešla na svých zasedáních dvakrát a to 7. a 21. 7. 1989. Rada projednala: Zprávu o stavu příprav bytové výstavby v lokalitě Holubka – pro výstavbu tohoto sídliště je zpracována studie z roku 1986 která navrhuje výstavbu celkem 171 bytů v řadových a izolovaných rodinných domcích. Je reálný předpoklad zahájení vlastní výstavby rodinných domků v roce 1991 ve formě individuální bytové výstavby. Zprávu o prováděné rekonstrukci HGVU v Novém Městě na Moravě. Rada souhlasila s udělením čestných uznání a knižních odměn nejaktivnějším občanům při výstavbě prodejny Jednoty ve Slavkovicích a s udělením uznání 18 členům ZO SPO Nové Město na Moravě u příležitosti 110. výročí založení hasičského sboru. Dne 23. 8. 1989 Rada Měst NV projednala zprávu o činnosti SPOZ, činnost Klubu důchodců v Novém městě na Moravě, zprávu o rekonstrukci zastávky ČSAD u nemocnice, vyhlášení karantény v souvislosti s výskytem háďátka bramborového. Rada schválila usnesení na rozšíření kapacit LŠU v Novém Městě na Moravě. V měsíci září se rada Měst NV sešla na svých zasedáních dvakrát a to 6. a 20. září. 1989. Projednala plnění úkolů závěrů okresní a městské konference KSČ v oblasti práce Měst NV, zprávu o vyhodnocení školního roku 1988/89 a připravenosti škol na školní rok 1989/90 včetně umístění dětí do MŠ a jeslí, zajištění podzimních směn NF a zprávu o činnosti MKD za I. pololetí 1989. Rada uložila odboru výstavby Měst NV předložit návrh komplexní dostavby rekreační chatové lokality v Zubří. V měsíci říjnu se rada Měst NV sešla

 

Rok: 
Tagy: 
Přepsal/a: 
Ing. Hana Machová