O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 385

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Sobota 30. prosince: Václav Havel položil u sochy sv. Václava bez zvláštních poct květiny. Hlavním smyslem tohoto aktu bylo připomenout si posledních pět týdnů v Československu, vyjádřit solidaritu se vším lidem naší vlasti, i s těmi, kteří byli v minulých letech zbiti nebo perzekuováni, kteří pracovali pro to, abychom se dožili dnešního dne. Neděle 31. prosince: Stovky, možná tisíce zátek vyletěly o půlnoci na Václavském náměstí k nebi, aby spolu s množstvím světlic, prskavek, svíček, ale i polibků přivítaly Nový rok. Rok, ve kterým nejen zcela zaplněné náměstí nesoucí jméno sv. Václava, ale všichni lidé dobré vůle v celém Československu věřili, že zase po dlouhých letech bude svobodný. Poslední hodiny starého roku odbily, na tisících věžích v Československu se rozezněly zvony vítající Nový rok 1990 v důvěře, že bude opravdu lepší a šťastnější, než ty předešlé. Spolu se starým rokem snad nenávratně zmizelo i vše staré. Milióny lidí vstoupily do nového roku s vírou, že konečně skončilo věčné mentorování dospělých a svéprávných občanů, kteří mají vlastní rozum a dovedou ho užívat, často lépe než mnozí bývalí představitelé, že skončilo okřikování dospělých, vzdělaných lidí, policejní dohledy a pronásledování za odlišné názory a jinou víru, že konečně padly hranice mezi privilegovanými členy jedné strany a ostatními občany.

 

Úvod do kronikářského zápisu událostí města

Tolik tedy k obšírnějšímu politickému úvodu do kronikářského zápisu roku 1989, roku který od základu změnil od 17. listopadu celý dlouholetý charakter tohoto státu. Většina událostí i v našem městě však po většinu tohoto roku probíhala ještě ve znamení vlády totalitního režimu. Proto jako kronikář cítím povinnost seznámit čtenáře i s událostmi, které ve městě probíhaly v době do 17. listopadu a v chronologické návaznosti o převratných událostech podzimu, které se pochopitelně našemu městu nevyhnuly.

Z řady důvodů nemá zápis letošního roku, tak ostře a vyhraněně uspořádané kapitoly, jako v minulosti. Stabilní charakter nové koncepce zápisu bude vytvořen až v následujících létech.

Stejně jako v minulosti i tentokrát jsou nedílnou součástí kronikářského zápisu přílohy:

1. Tiskoviny značené na okraji zápisu příslušným číslem pořadového listu v červeném bodu ().

2. Fotodokumentace značená v zápisu příslušným číslem pořadového listu v modrém bodu ().

Čísla jsou doplněna poř. číslem tiskoviny, nebo fotografie.

Rok: 
Přepsal/a: 
Ing. Hana Machová