O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 384

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Pátek 29. prosince: Ve starobylém Vladislavském sále Pražského hradu se koná volba prezidenta republiky. Poprvé po 41 letech byl do funkce hlavy státu navržen reprezentant širokého proudu politických sil – nekomunista. Jediným kandidátem na kterém se shodli představitelé politických stran a hnutí se stal neúnavný, odvážný bojovník za dodržování lidských a občanských práv, demokracii, svobodu a pravdu – spisovatel a dramatik Václav Havel. Heslo spojené s jeho jménem „Pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí“ charakterizovalo dění šesti uplynulých týdnů, které se do historie Československa již zapsaly jako pokojná, něžná či sametová revoluce. Krátce před 10. hodinou se sešli poslanci Sněmovny lidu a Sněmovny národů FS, aby zvolili na období do demokratických voleb prezidenta ČSSR. Předseda vlády přednesl návrh na funkci prezidenta. Poté v 10,16 hodin vyzval členy nejvyššího zákonodárného a zastupitelského sboru k veřejnému hlasování, které sledovaly i milióny televizních diváků. Prezidentem republiky byl Václav Havel zvolen všemi poslanci o necelé 4 minuty později. Za zvuků slavnostních fanfár ze Smetanovy Libuše a potlesku přítomných vstoupil do sálu nový prezident a hned poté složil ústavním zákonem předepsaný slib, který stvrdil svým podpisem. Poté zazněla československá státní hymna doprovázená 20 dělostřeleckými salvami. Na Pražském hradě byla vztyčena čs. státní vlajka a prezidentská standarta. Za tónů fanfár čs. prezident Václav Havel opustil Vladislavský sál. Po oficiálních blahopřáních pak Václav Havel vykonal na třetím nádvoří Pražského hradu vojenskou přehlídku. Ve 12,50 hodin vystoupil společně s manželkou Olgou na balkón jižního křídla Hradu, kde promluvil krátce ke shromážděným a spokojeným davům. Ve Svatovítské katedrále se s manželkou a členy rodiny zúčastnil děkovné bohoslužby Te Deum, kterou sloužil arcibiskup pražský a primas český František kardinál Tomášek. Po krátké motlitbě pak s monstrancí s Nejsvětější svátostí v ruce kardinál novému prezidentu republiky požehnal. Po skončení obřadu se zcela zaplněná staroslavná katedrála rozezněla Svatováclavským chorálem, do jehož tónů se rozezvučely všechny zvony chrámu Sv. Víta. Po zvolení V. Havla prezidentem byla ukončena stávka studentů. Desetitisíce lidí zaplnily před 18 hodinou Staroměstské náměstí v Praze, kde se konal Ples národního porozumění. Před 19. hodinou pozdravil přítomné i nový prezident slovy „Přátelé, nebojte se, že budu mít proslov. Taky je veselice a já ji nechci mařit. Já vás pouze zdravím“.

Rok: 
Přepsal/a: 
Ing. Hana Machová