O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 381

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

náměstí, že devět členů nové vlády se těší podpoře OF a VPN. Shromáždění ke Dni lidských práv bylo jako již tradičně na Václavském náměstí zakončeno čs. hymnou, kde si ji zazpívalo 150 000 účastníků. Ještě týž den se začalo uvažovat o tom, kdo se stane novým prezidentem republiky. Padala především čtyři jména: Václav Havel, Alexander Dubček, Ladislav Adamec a Čestmír Císař. Pondělí 11. prosince: Vláda národního porozumění má velkou podporu veřejnosti. Navzdory tomu, že se mnozí stále ještě pozastavovali nad poměrem členů KSČ (těch bylo ve vládě deset) a příslušníků dalších stran či lidí bez politické příslušnosti (celkem 11). Podle platné ústavy má být nový prezident zvolen do 14 dnů. Největší podporu veřejnosti má z navrhovaných kandidátů Václav Havel. Skandování „Havel na Hrad“ bylo průvodním jevem všech manifestací po celé vlasti. Úterý 12. prosince: Rozpory v parlamentu o způsobu volby prezidenta. Poslanci, z nichž většina byla nohshledy staré prohnilé struktury, se nedohodli. Poprvé však na parlamentní půdě zaznělo jméno kandidáta na úřad prezidenta: Václav Havel. Sílil tlak veřejnosti na uvolnění pyšných paláců KSČ pro veřejné účely, zejména pro potřeby zdravotnické a sociální péče. Objevuje se první myšlenka na nové znárodnění. Tentokrát však majetku KSČ. Lidé si začínají uvědomovat, co nás všechny stála vláda komunistů, za jejichž totalitního režimu se Československo dostalo v žebříčku prosperity až ke dnu v Evropě a ve světě mezi rozvojové státy. Ve všech krajích lid odstraňoval nenáviděné ideologické symboly připomínající minulý systém vlády jedné strany. Všude mizely krvavě rudé pěticípé hvězdy, srpy a kladiva, slogany propagující KSČ a sochy komunistických ideologů a politiků. Středa 13. prosince: V souvislosti se změnou ústavních článků o vedoucí úloze KSČ a ideologii marx-leninismu byl ve školách změněn obsah některý učebních předmětů. Jsou stahovány učebnice Občanské nauky a Dějepisu, žáci z těchto předmětů nebudou klasifikování, od příštího roku bude nahrazena výuka ruského jazyka jinými světovými jazyky. Čtvrtek 14. prosince: Významný světový průmyslník českého původu, jež byl v r. 1948 nucen emigrovat Tomáš Baťa přiletěl do Prahy. Pátek 15. prosince: ministr národní obrany gen. Vacek prohlásil, že armáda je připravena zahájit procesy spojené se zkrácením základní vojenské služby od 2. 1. 1990 a to na 18 měsíců. Sobota 16. prosince: Václav Havel vystoupil v čs. televizi. Název rozhlasové stanice Hvězda a její znělka – první tóny písně

Rok: 
Tagy: 
Přepsal/a: 
8. C 2. ZŠ šk. rok 2011/2012