O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 380

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Neděle 3. prosince: Prezident G. Husák odvolal několik členů dosavadní vlády a místo nich jmenoval nové. Vláda byla obměněna ze 40 %. Místo dřívějších všech nyní obsadili komunisté „jen“ tři čtvrtiny křesel. Lidé se ptají, proč se zrušení vedoucí úlohy KSČ do složení federální vlády nepromítlo. Proč musí opět 15 z 20 vládních funkcí patřit členům KSČ? Plnou podporu nové vládě vyslovilo předsednictvo ÚV KSČ, všichni ostatní však nesouhlasí. Představitelé státu opět nepochopili oč jde. Plakáty „15 : 5“ bez dalšího komentáře visely po celé vlasti. Znovu se začíná uvažovat o další generální stávce. OF a VPN požádaly prezidenta Husáka, aby do 10. prosince – Dne lidských práv – odstoupil z funkce. Do konce týdne je třeba sestavit novou vládu. Na prvém zasedání vydala nová vláda ČSSR stanovisko ke vstupu vojsk pěti států Varšavské smlouvy v roce 1968 do Československa, který označila za „porušení norem vztahů mezi suverenními zeměmi“.

Pondělí 4. prosince: Na Václavském náměstí je opět obrovská demonstrace občanů proti složení „nové“ vlády. 11 členů vlád ČSR podalo demisi. V podstatě po 50 letech mohou čs. občané opět svobodně cestovat do zahraničí.

Úterý 5. prosince: Federální ministr vnitra rozhodl odstranit část zátarasů na vybraných úsecích státních hranic s Rakouskem a to v době od 11. do 31. prosince.

Středa 6. prosince: Lidové milice byly kompletně odzbrojeny a jejich výzbroj předána do armádních skladů. Večer vystoupil v televizi premiér Adamec s prohlášením, že požádá prezidenta o odstoupení z funkce.

Čtvrtek 7. prosince: Premiér Adamec podal demisi, prezident pověřil sestavením vlády Mariána Čalfu, místopředsedu vlády. Předsednictvo ÚV KSČ vyloučilo M. Jakeše a M. Štěpána z řad KSČ.

Pátek 8. prosince: Byla zařízena komise historiků pro analýzu srpnových událostí v roce 1968. M. Čalfa absolvuje rozhovory s OF, VPN a ostatními pol. stranami o sestavení nové vlády.

Sobota 9. prosince: Prezident G. Husák oznámil své rozhodnutí abdikovat. Večer v televizním projevu prohlásil, že ihned po sestavení nové vlády odstoupí. V souvislosti s přípravou sjezdu KSČ se konaly mimořádné okresní stranické konference. Mnoho vedoucích funkcionářů bylo uvolněno.

Neděle 10. prosince: Na Pražském hradě se ve 13 hodin sešli členové nové vlády. Prezident Husák odvolal většinu členů dřívější federální vlády, která v tomto složení pracovala pouhých sedm dní a místo nich jmenoval nové. Ti složili do jeho rukou ústavní slib. Poté G. Husák odstoupil z funkce prezidenta. Tak byla uvedena vláda národního porozumění. Václav Havel oznámil manifestaci na Václavském

 

Rok: 
Přepsal/a: 
8. C 2. ZŠ šk. rok 2011/2012