O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 38

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

III. Veřejný a společenský život, významné události a oslavy výročí, hodnocení celoměstského socialistického závazku

Plesová sezóna Ve velkém sále Městského kulturního domu v Novém Městě na Moravě byla zahájena tradiční plesová sezóna dne 14. ledna 1984 plesem pracujících, který pořádal Mě V KSČ. K tanci hrál taneční orchestr Jana Sedlaříka a dechová hudba ,,Vltavanka". 21. ledna 1984 se konal ples Národní fronty, jehož pořadatelem byly Mě V NF a ZO ČIR. K tanci hrál orchestr ,,Studia K-10". Ples sportovců, který pořádala TJ Nové Město na Moravě se konal 28. ledna 1984 a k tanci hrál orchestr Jana Sedlaříka. V pátek 3. února 1984 se konal ples JZD Vzlet Slavkovice, k tanci hrála dechová hudba ,,Slavkověnka". Taneční orchestr ,,Echo" hrál dne 4. února 1984 na požárnickém plesu, který pořádala ZO SPO v Novém Městě na Moravě. V sobotu 11. února byl na pořadu rybářský ples - k tanci hrál taneční orchestr ,,Echo". 18. února 1984 se konal ples n. p. Sport na kterém k tanci hrál taneční orchestr JKP Velké Meziříčí. Lesnický ples byl na pořadu dne 27. února 1984 a opět k tanci hrál taneční orchestr ,,Echo". V pátek 2. března 1984 a v sobotu 3. března 1984 se konal studentský ples na kterém hrál k tanci taneční orchestr JPK Velké Meziříčí. Plesovou sezónu zakončil fialkový ples, který se konal 24. března 1984 a který pořádala PS arm. gen. s. Svobody při II. ZŠ v Novém Městě na Moravě. K tanci hrála skupina ,,Syntéza". Všechny plesy sezóny měly dobrou společenskou úroveň a byly hojně navštíveny.

10 let mateřské školy v nemocnici V tomto školním roce uplynulo 10 let od doby, kdy byla v okresní nemocnici v Novém Městě na Moravě založená mateřská škola na dětském oddělení. Za dobu svého působení se v jednotřídní mateřské škole vystřídalo více než dva tisíce dětí z celého Žďárského okresu. Činnost dětí v mateřské škole při nemocnici je pestrá, zajímavá a svým obsahem se co nejvíce přibližuje činnostem v normální mateřské škole. Prostřednictvím činnosti v mateřské škole navazuje dítě kontakt s ostatními dětmi, vznikají přátelství, která usnadňují dítěti vyrovnat se s nepříznivými podmínkami nemocničního prostředí. Ředitelka mateřské školy s. Hana Matulková byla, již několikrát ohodnocena za velmi dobrou úroveň práce s dětmi v tomto prostředí.

Ocenění Rady Městského Národního výboru Rada Městského národního výboru v Novém Městě na Moravě udělila v měsíci lednu 1984 Čestné uznání a pamětní medaili města s. Františku Mrázkovi, vedoucímu kamelonomu provozoven Měst NV u příležitosti jeho 60. narozenin a odchodu do důchodu. Dále udělila pamětní medaili města za příkladnou a obětavou práci při výstavbě střediska Svazarmu pro s. Pavla Kubíka, Jana Oppelta, Richarda Heřmanského a ZO Svazarmu Nové Město na Moravě. Čestné uznání rady Měst NV za pomoc při výstavbě střediska Svazarmu udělila: ZO Svazarmu Nové Město, Bohumíru Budínovi, Pavlu Hnízdilovi, Stanislavu Lukešovi, Janu Lukešovi, Janu Dostálovi a Ottovi Tomkovi. Rada Měst NV v Novém Městě na Moravě dále udělila dne 27. ledna 1984 zasloužilému a dlouholetému pra-

Rok: 
Přepsal/a: 
Blanka Klempířová