O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 379

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

 

mořádné zasedání ÚV KSČ, které končí až v pondělí ráno. Z původních 24 členů předsednictva zůstalo 9. mezi nimi už nebylo žádné jméno, které si lid nepřál.

Pondělí 27. listopadu: Od samého rána se na všech pracovištích od Aše po Čiernou nad Tisou mluvilo o generální stávce. Téměř všude se pro ni vyslovili. Vlna občanské iniciativy a aktivity se vzedmula. Lid této země prožil týden, který zůstane natrvalo zapsán v její historii. Stávka od 12 do 14 hodin se stala projem vůle všech pracujících naší vlasti. Lidé po dvou desetiletích opět hrdě a zpříma a se vztyčenou hlavou nesli státní vlajku. Počátek konce stalinistického modelu socialismu, hodinu pravdy, vyjadřovalo symbolické zvonění zvonů a zvonků, klíčů i houkání sirén a klaksonů. Lid si začal uvědomovat sílu své jednoty a nekompromisně se postavil za pokrok, svobodu a demokracii. Podle Ústavu pro výzkum veřejného mínění přestala pracovat polovina obyvatel a manifestačně se připojila ke stávce ještě další čtvrtina. Asi desetině občanů nebyla účast na stávce umožněna. Z vlastní vůle se do ní nezapojila jen asi pětina pracujících. Odpoledne se ve většině čs. měst uskutečnily manifestace.

Úterý 28. listopadu: Večer svolalo nové předsednictvo ÚV KSČ celostátní stranický aktiv. Gen. tajemník K. Urbánek m.j. prohlásil že považuje za nepřijatelné zrušení Lidových milicí, zrušení základních organizací strany v závodech a prodej budov KSČ.

Středa 29. listopadu: Československý parlament zrušil ústavní článek o vedoucí úloze KSČ ve společnosti a monopolní postavení marxismu-leninismu ve výchově a vzdělávání. Parlament rovněž přijal rezignaci svého předsedy A. Indry. Večer v televizním vysílání se premiér Adamec poprvé oficiálně zmínil o nutnosti přehodnotit události ze srpna 1968 a vyslovil se pro zahájení rozhovorů s vládou SSSR o ukončení dočasného pobytu sovětských vojsk na čs. území.

Čtvrtek 30. listopadu: Vláda ČSSR rozhodla o odstranění ženijně technických zařízení na hranicích s Rakouskou republikou. Znovu byl připomenut požadavek zrušit Lidové milice, jak ozbrojenou složku KSČ ustanovenou kdysi bez jakéhokoliv právního podkladu.

Pátek 1. prosince: Před parlamentní komisí složené k vyšetření masakru 17. listopadu vypovídali Jakeš, Štěpán, Lorenc a další vedoucí činitelé. S cynismem jim vlastním odmítli vlastní vinu na této události.

Sobota 2. prosince: Na setkání bývalých vedoucích byla znovu po dvou desetiletích obnovena činnost organizace Junák. Večer se množí dohody, zda a v jakém složení bude následující den jmenována rekonstruovaná federální vláda.

 

Rok: 
Přepsal/a: 
8. C 2. ZŠ šk. rok 2011/2012