O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 378

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Tak jako minulý den je na Václavském náměstí shromážděno přes 200 000 lidí a poprvé z  balkónu budovy Melantrichu hovoří nejznámější představitel opozice Václav Havel. Požadavky Občanského fóra jsou: odstoupení Husáka, Jakeše, Štěpána, Fojtíka, Kincla, Zavadila, Hoffmanna a Indry, vyšetření událostí ze 17. listopadu, propuštění politických vězňů, svoboda tisku a informací. Nebudou-li splněny uskuteční se v  pondělí 27. 11. od 12 do 14 hodin manifestační generální stávka. Na páteční masakr na Národní třídě reagovali občané tisíci rezolucí převážně odsouzeníhodným způsobem.

Středa 22. listopadu: Do Prahy dorazily autobusy s  milicionáři, které představitelé totalitní komunistické moci poslaly ze všech koutů naší vlasti uhájit jejich zkorumpovanou moc. Na Václavském náměstí opět již tradičně proběhla manifestace za stále větší účasti dělníků. Milice nezasáhly.

Čtvrtek 23. listopadu: 300.000 lidí na Václavském náměstí. Stálé požadavky a navíc svobodné volby. V  televizi vystoupil ministr nár. obrany gen. Václavík, který prohlásil, že armáda nepůjde proti lidu. Čs. televize začala poprvé zařazovat do vysílání první krátké obrazové zprávy z  manifestací na Václavském náměstí. Byl to důležitý krok, neboť venkov byl stále dezinformován a dezorientován.

Pátek 24. listopadu: Zasedá ÚV KSČ, vzniká Sdružení stávkových výborů. Na podporu něžné revoluce odvolávají sportovci svá utkání a další podniky. Na Václavském náměstí veřejně poprvé promluvil Alexandr Dubček, představitel pražského jara 1968. Po bouřlivém jednání ÚV KSČ v  19 hodin oznámil Miloš Jakeš, že ÚV dává svoje funkce k  dispozici, aby mohlo být zvoleno nové vedení strany. V  pozdních nočních hodinách však přišla zpráva o „novém“ složení ÚV, kde byly pouhé tři změny. Národ ztrácí trpělivost.

Sobota 25. listopadu: Rozčarování, rezolutní protesty, obavy. To byla charakteristika národa vůči politice KSČ, která jakoby nechtěla stále pochopit, že její vláda je u konce. V  chrámu sv. Víta v  Praze na hradě se konala velkolepá pontifikální mše svatá u příležitosti Kanonizace Anežky Přemyslovny. Odpolední pražská manifestace se konala na Letenské pláni, kde se sešlo asi tři čtvrtě miliónu lidí. Václav Havel opět vyzval občany ke generální stávce. Nově zvolený generální tajemník ÚV KSČ Karel Urbánek vystoupil večer v  televizi, avšak jeho projev nepřinesl nic zásadního.

Neděle 26. listopadu: Města republiky jsou zaplavena letáky a plakáty k  současné situaci, jsou vyvěšovány státní vlajky, lidé chodí s  trikolórami na oděvu. Premiér Adamec se setkává s  Václavem Havlem. Na Letné opět manifestuje okolo miliónu lidí za pravdu, lidskost a svobodu. Na této manifestaci vystoupil i premiér Adamec. Probíhá opět mi-

 

Rok: 
Přepsal/a: 
Jarmila Cacková