O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 377

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

vostí se do akce zapojily i zvláštní oddíly „červených baretů“. Od Národního divadla přijížděly obrněné transportéry s  drátěnými radlicemi. Pořádkové síly uvolnily sevření jen v  jednom místě a vytvořily „uličku“. Nezbývalo než projít a přitom se nechat brutálně mlátit pendreky. Nechyběly ani rány pěstí, kopance, údery karate. Na chodnících zůstávala ležet bezvládná těla, další raněné odvážely sanitky. Lidé mizeli i v  policejních antonech. Podle údajů šetření bylo zraněno více než 600 lidí, z  nich celá řada vážně s  trvalými následky. Po skončení demonstrace přicházejí ztlučení studenti DAMU do Realistického divadla, kde je právě premiéra Maryši. Poprvé se začíná uvažovat o divadelní stávce. V noci z  pátku na sobotu se objevuje myšlenka stávky také mezi vysokoškoláky. Nebyl to zdaleka první projev rostoucí nespokojenosti s  přežívajícím totalitním režimem. Tisíce odvážných lidí proti němu protestovaly v  srpnu 1988, poté 28. října téhož roku, nebo 10. prosince u příležitosti Dne lidských práv. Masové protesty v  Praze pokračovaly i v  letošním roce a komunistická moc měla vždy po ruce obušky, slzný plyn, vodní děla, cvičené psy či obrněné transportéry. Tento den a tyto události tedy uvolnily lavinu změn v  celé naší společnosti.

Sobota 18. listopadu: Ministerstvo vnitra vydalo zprávu o protisocialistickém vystoupení asociálních živlů, počet zraněných uvedlo cynicky počtem 17 osob. Veřejnost byla pobouřena. V  odpoledních hodinách vzniká první stávkový výbor vysokoškoláků. Ředitelé pražských divadel rozhodli, že divadla nebudou hrát a otevřou se k  dialogu s  občany. Studenti vyhlásili stávku.

Neděle 19. listopadu: Na Národní třídě a Václavském náměstí kolem sochy sv. Václava zapálily zástupy lidí tisíce svíček, skandovaly hesla odsuzující násilí, vládu, KSČ a jejich představitele. Bylo ustaveno sdružení opozice nazvané Občanské fórum. V  pražských divadlech – mimo Národního – se konají diskusní večery. Byla obnovena Československá sociální demokracie jako politická strana.

Pondělí 20. listopadu: Na Václavském náměstí se shromáždilo 150 tisíc lidí. Požadovali politický pluralismus, svobodné volby, rezignaci politických činitelů KSČ a pravdivou informovanost. Vlády ČSSR, ČSR a SSR se sešly na mimořádné schůzi. Manifestuje nejen Praha, ale i Brno, Bratislava, Ostrava, Olomouc a j. V Bratislavě vzniká Veřejnost proti násilí – obdoba českého Občanského fóra.

Úterý 21. listopadu: Stávkují všechny vysoké školy v  ČSR s  80 tisíci studenty. Kolem poledne se po Praze šíří zpráva, že se k  městu blíží čtyřicetitisícová ozbrojená síla. Premiér Adamec se zaručil, že k  užití mocenských prostředků nedojde.

 

Rok: 
Přepsal/a: 
Jarmila Cacková