O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 376

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

v  lednu 1989, v  protestu proti policejní brutalitě v  průběhu Palachova týdne adresovaném předsedovi vlády Adamcovi, podruhé pak tehdy, když v otevřeném dopise ze 4. srpna 1989 adresovaném vládním činitelům a občanům ČSSR označil petici „Několik vět“ za způsob, jak se občané ucházejí o svůj díl demokratické zodpovědnosti a současně se nabídl jako prostředník při zahájení otevřeného dialogu mezi občany a vládou.

Dvacet let „normalizační“ politiky fatálně poznamenalo také komunistickou stranu. Její vedení bylo beze zbytku v  rukou lidí, které dosadil Brežněv; KSČ ztratila politickou a morální prestiž a v  očích většiny obyvatelstva se odepsala jako politická síla, z  níž by mohlo vzejít cokoliv demokratického.

 

 

Kronika událostí po listopadové revoluci ve státě

 

Po tomto velice všeobecném politickém úvodu do situace roku 1989 je třeba dát povšechný obraz pohnutých dnů závěru roku od 17. listopadu 1989, které otočily kolem dějin našich národů a které svrhly totalitní režim a vládu jedné strany. Každý den byl doslova nabit řadou závažných událostí, takže se omezím pouze na stěžejní akce jednotlivých dnů a zvídavému čtenáři doporučím studium a četbu deníků i periodik tohoto období ev. řady literárních i historických děl tohoto období, které dají přesný obraz této převratné doby.

Pátek 17. listopadu 1989 – Historie sametové revoluce, jak byla pro svůj nenásilný charakter nazvána, se začala psát právě v  tento den – 50. výročí 17. listopadu 1939. Zhruba 15.000 mladých lidí si toto výročí připomnělo v  Praze na Albertově, odkud byl před 50 léty vypraven pohřební průvod s  ostatky Jana Opletala. Vzpomínkový průvod, jehož se zúčastnili i akademičtí hodnostáři, pedagogové a ke kterému se po celé trase přidávaly davy okolostojících skončil na Vyšehradě zpěvem hymny, položením květin na hrob K. H. Máchy a zapálením množství svíček. Studenti a desetitisíce dalších občanů se pak vydali do centra Prahy na Václavské náměstí se sochou sv. Václava – patrona české země. Tam však již nedošli. Na Národní třídě narazili na hradbu příslušníků SNB. Ti sevřeli čelo průvodu a s  krutou ironií, přesto, že nebylo kam vyzývali k  rozchodu. Demonstranti stále zdůrazňovali, že nechtějí násilí, děvčata dávala policajtům za plexisklové štíty květiny. Nikdo nevěřil, že by právě 17. listopadu mohla Bezpečnost zasáhnout jako při podobných shromážděních v  minulosti. Příslušníci začali demonstranty svírat z obou stran stále těsněji. V  davu vznikla panika. Rány obušky byly častější a brutálnější. S  neobyčejnou suro-

 

 

Rok: 
Přepsal/a: 
Jarmila Cacková