O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 37

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

V této práci byly rovněž nápomocny aktivy ve vesnicích a závodech, které se SPOZ Měst NV úzce spolupracoval. Z netradiční a velmi zdařilé akce SPOZ, která se konala na závěr školního roku si zúčastnění odnesli ty nejkrásnější pocity. Jednalo se o setkání občanů, kteří se narodili v roce 1943 - tedy ty kteří příští rok oslaví NEČITELNÉ naší vlastí 40 let mírového života. Bylo to setkání rodáků a spolužáků u příležitosti čtvrtstoletí od zakončení povinné školní docházky. Setkání se zúčastnilo více než padesát spolužáků ze všech konců naší vlasti. Nejprve navštívili školu na náměstí Dr. I. Sekaniny, kde je s. ředitelka Palečková seznámila s přítomností i s plány do budoucna. Všichni přítomní byli přijati předsedou Měst NV a předsedou SPOZ v obřadní síni národního výboru. Po krátkém kulturním programu seznámil přítomné předseda SPOZ s. Dvořák s historií i dalším rozvojem našeho města. Na závěr této slavnosti předal předseda Měst NV s. Klapač pamětní list města a požádal je o zápis do pamětní knihy Měst NV. Slavnostního setkání se zúčastnili také oba někdejší třídní učitelé těchto ročníků s. B. Šedá a s. J. Večeřa. Další výraznou akcí neobvyklého charakteru, kterou SPOZ Měst NV uskutečnil první zářijovou sobotu roku 1984 bylo setkání padesátníků - rodáků a přátel města. Pozvání k této oslavě dostali účastníci slavnostním a starobylým písmem napsaným ,,Listem oběžným". Na toto setkání se z celé republiky sjelo 78 účastníků. Za hudebního doprovodu Jana Hradeckého byli účastníci přijati a pohoštěni v obřadní síni Měst NV předsedou města s. Petrem Klapačem. Po projevech zástupce SPOZ a místopředsedy Měst NV s. J. Oppelta a po krátkém kulturním programu ve kterém vystoupil Jar. Jínek se zpěvy a žáci II. Základní školy v Novém Městě na Moravě vedeni s.uč. Janovskou a Puchýřovou. Poté se účastníci odebrali ke slavnostnímu obědu. Odpoledne navštívili ,,svoji" školu, kde si se svými někdejšími učiteli zavzpomínali na léta strávené ve školních lavicích. Po večeři se všichni sešli v prostorách Městského kulturního domu, kde v družné a srdečné besedě setrvali až do pozdních hodin. Ještě dlouho po uskutečnění této akce dostávali funkcionáři SPOZ děkovné dopisy od účastníků za uskutečnění této krásné akce. Mimo tyto výrazné akce prováděli SPOZ Měst NV řadu akcí tradičních jako jsou: vítání do života narozených občánků města, přání obyvatelům k významným životním jubileím (narozeniny, zlaté svatby a pod.), zajišťoval řadu důstojných rozloučení při občanských pohřbech, slavnostní vydávání občanských průkazů, maturitních vysvědčení, akce v rámci MDŽ a to i pro ženy důchodkyně dlící mimo město v domovech důchodců, rozloučení s mateřskou školou, pozdravy s dárky brancům ke Dni armády a pod. Za celoroční činnost si SPOZ Měst NV v Novém Městě na Moravě zaslouží ten nejkrásnější dík od všech občanů města. Tato náročná práce byla vysoce hodnocena i nadřízenými orgány a právem činnost v našem městě byla zařazena na jedno z předních míst v rámci okresu Žďár n/Sázavou.

Rok: 
Přepsal/a: 
Blanka Klempířová