O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 367

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

rozvoj obce, další zlepšení zásobování, dopravu ČSAD do obce aj. Občané se zúčastnili jarních i podzimních směn NF úklidem na veřejných prostranstvích a pomohli Plemenářskému podniku Žďár n/S. při zemědělských pracích.

 

Vlachovice

Ve Vlachovicích ani v  roce 1988 nebyl v  užívání místní kulturní dům jehož rekonstrukce se rok od roku oddaluje, takže se jen prohloubila obtížnost práce jak občanského výboru, tak i dalších složek Národní fronty. Mnohdy na hranici únosnosti byly prováděny jednotlivé akce roku. Relacemi v  místním rozhlase byla oslavena významná ideově politická výročí roku – 40. výročí Února, Den osvobození, MDŽ, 70. výročí vzniku Československa a VŘSR. K  tradičně dobrým mohly být počítány výzdoby a to jak formou transparentů i panelů, tak i prostřednictvím skříněk jednotlivých organizací Národní fronty. Dobře též pracoval aktiv Sboru pro občanské záležitosti Měst NV. Jeho členové se osobně zúčastňovali při blahopřání občanům kteří dosáhli významných životních jubileí, při sňatku, narození dítěte. K  blahopřání patřil vždy i drobný dárek. Z  tradičních akcí pro děti se uskutečnily pouze lyžařské závody, kterých se zúčastnilo 28 mladých závodníků. Občané se zúčastnili jarních i podzimních směn Národní fronty výhradně při úklidu veřejných prostranství a údržbě zeleně v  obci při kterých odpracovali celkem 480 brigádnických hodin. V  rámci směn provedli občané i úklid okolí svých bydlišť. Při pomoci zemědělství odpracovali na sklizni slámy 168 brigádnických hodin, při sklizni brambor 296 hodin. Na veřejné schůzi KSČ byly opět kritizovány nedostatky v  obci a postoje nadřízených orgánů hlavně v  otázce rekonstrukce kulturního domu, zásobování a údržbě místních komunikací. V  důsledku neexistence prostor KD v  obci již druhý rok neexistuje místní lidová knihovna. Knižní fond byl převezen do městské knihovny v  Novém Městě na Moravě.

 

Zubří

Občanský výbor společně s  organizacemi Národní fronty v  Zubří garantovaly důstojné oslavy všech ideově-politických výročí roku. Velmi dobrou úroveň měly tradiční relace v  místním rozhlase, předem kvalitně připravené s  účastí dětí a mládeže formou kulturních pásem. V  obci se uskutečnila při dobré účasti oslava 40. výročí Února, 70. výročí vzniku Československa a VŘSR. Všechny oslavy proběhly s  kulturními programy místních dětí. V  předvečer 1. máje se v  Zubří uskutečnil tradiční lampiónový průvod. Za vyhrávání hudby z  místního rozhlasu došli občané obce k  pomníku padlých, kde položením kytice a minutou ticha uctili jejich památku. Poté se účastníci průvodu odebrali k lesu Borovina, kde byla zapálena

 

 

Rok: 
Přepsal/a: 
Jarmila Cacková