O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 366

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

hovnu vede knihovnice Jana Láchová. V roce 1988 registrovala v knihovně 1112 výpůjček. Má 128 stálých čtenářů. V průběhu roku uspořádala 21 besed nad knihou. V této knihovně byla hodnocena nadřízeným orgánem velice kvalitní výchovně vzdělávací činnost s mládeží. Občanský výbor Slavkovice patří již po několik let k nejlepším. Za svoji činnost byl vyhodnocen okresními orgány jako jeden z nejlepších v okrese Žďár n/Sáz. Víceúčelové sportoviště ve Slavkovicích (v létě dva tenisové a jedno volejbalové hřiště a doskočiště, v zimě po dobudování mantinelů přírodní kluziště s umělým osvětlením) bylo v letních měsících roku 1988 předáno do užívání především slavkovickým dětem a mládeži. Ta se také za pomoci JZD Vzlet a Technických služeb nejvíce zasloužila o vybudování tohoto sportovního areálu. Z celkového počtu téměř 3.500 brigádnických hodin odpracovala více než dvě třetiny, z toho 476 hodin zdarma. Dospělí obyvatelé obce budovali náročnou stavbu nové prodejny Jednoty zařazené do akce „Z“. Stavba by měla být předána do užívání v polovině příštího roku. I tato obec zajišťovala všechny akce k oslavám a vzpomínkám význačných politických událostí roku a byla vždy pečlivě vyzdobena. Při vší vlastní činnosti neopomenuli obyvatelé Slavkovic zúčastnit se jarních i podzimních směn NF a brigádnické pomoci JZD Vzlet Nové Město na Moravě.

 

Studnice

Obec Studnice má z místních částí nejmenší počet obyvatel a ten i nadále stále klesá. I v těchto složitých podmínkách se občanský výbor snaží o kvalitní práci a plnění všech úkolů. Nejaktivnější složkou v obci je ZO SPO, která pravidelně v obci i v okolních chatách provádí pravidelné preventivní prohlídky, alespoň 1 x za rok seznamuje občany s protipožární tematikou a ve vzorném stavu udržuje svoji požární techniku a zařízení. V obci se zlepšilo oproti loňsku zásobování především potravinami. Turistická chata TJ Nové Město na Moravě vyšla vstříc ve svých službách i místním občanům a přes letní období otevřela terasu chaty. Již několik let kritizují členové OV Studnice vedení TJ Nové Město na Moravě, neboť toto se zavázalo vybudovat u Turistické chaty sportovní hřiště, které by sloužilo nejen návštěvníkům chaty, nýbrž i občanům obce. Bohužel, ani v tomto roce k realizaci nedošlo, přestože chata vykazovala velmi dobré finanční zisky. Popularizace významných akcí roku se provádí prostřednictvím skříňky občanského výboru. Řada občanů se zúčastňuje akcí OV ev. akcí organizací NF v blízkém Rokytně. Veřejné schůze KSČ se dne 3. 11. 1988 zúčastnilo 10 občanů a 7 hostů z nadřízených orgánů. V diskusi se občané zajímali o další  

Rok: 
Přepsal/a: 
8. C 2. ZŠ šk. rok 2011/2012