O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 365

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

cí s. Svatoňová. Mládežnický Horák ve své činnosti stagnuje z důvodu malého zájmu o jeho vystoupení. Členové obou souborů sehráli v měsíci lednu divadelní pohádku. Představení zaznamenalo úspěch a bylo hojně navštíveno. Oba soubory též zajistily program při místní oslavě MDŽ, zajišťované složkami Národní fronty. Ve spolupráci složek NF se uskutečnily i párkové závody dětí a mládeže, kterých se zúčastnilo více jak 60 závodníků. Bylo též uspořádáno sportovní odpoledne pro děti v rámci MDD s účastí 58 dětí. Osvětová beseda uspořádala zájezd na dětskou lední revue do Prahy ve spolupráci dílenským výborem ROH Plemenářského podniku Žďár n/S. Uskutečnila se rovněž i vánoční besídka pro děti, kde garantem byla místní ZO SSM. Z plánovaných akcí se nepodařilo zajistit branný závod a posvícenskou zábavu. Z přednáškové činnosti byly v 1. pololetí roku zajištěny dvě přednášky pro děti s protipožární tématikou. Příznivý ohlas měla výstava sourozenců Puchýřových, kterou shlédlo 2.780 návštěvníků. Místní lidová knihovna vykazuje dobré výsledky. Po přestěhování má i dobré prostorové podmínky. Knihovnicí je Věra Tlustošová které vykázala v roce 1988 celkem 1833 výpůjček a má v obci stabilních 55 čtenářů. V průběhu roku uspořádala dvě besedy. K ideově-politickým akcím roku byla v obci provedena výzdoba formou velké i malé názorné propagace. Občané Rokyta se zúčastnili brigád při směnách Národní fronty i při pomoci zemědělství.

 

Slavkovice

V rámci spolupráce složek Národní fronty ve Slavkovicích byla uspořádána oslava Mezinárodního dne žen, při které vystoupili s kulturním programem žáci místní základní školy. K Mezinárodnímu dni dětí byl pro děti připraven maškarní karneval. Občanská iniciativa se rovněž projevila i při akci Osvětové besedy a místní TJ Slavkovice při uskutečnění tradičního maškarního plesu, který byl veřejností hodnocen jako zdařilý. Z akcí pro mládež se uskutečnily: pravidelná cvičení odboru ZRTV, turnaj ve stolním tenise, šachový turnaj a schůzky pionýrů. Z akcí pro dospělé mají v obci tradici pravidelná cvičení žen – odboru ZRTV, utkání mužů ve stolním tenise a šachový turnaj. Z akcí údržby bylo započato s opravou kotelny v Kulturním domě, bylo provedeno částečné omítnutí stěn a seškrabán strop. Dokončení opravy je plánováno na začátek příštího roku. Podle názoru členů Osvětové besedy Slavkovice nemají místní organizace NF ani cizí organizace provozovat taneční zábavy v kulturním domě z toho důvodu, protože zde byl pro vážné nedostatky při zábavě vydán zákaz pořádání zábav pro cizí organizace po dobu jednoho roku. Na společné schůzi složek Národní fronty byl projednán návrh na doplnění osvětové besedy za členy kteří v průběhu roku v OB nepracovali. Místní lidovou kni-

 

Rok: 
Přepsal/a: 
8. C 2. ZŠ šk. rok 2011/2012