O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 364

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

byla obec vždy pečlivě vyzdobena.

Radňovice Zásluhou Osvětové besedy v Radňovicích byla v průběhu roku 1988 uspořádána řada úspěšných akcí pro mládež, Dětský karneval, vytváření staveb ze sněhu, lyžařské závody. Velmi příznivý ohlas v obci získala akce Osvětová beseda k Mezinárodnímu dni dětí – branný pochod dětí z místní mateřské školy a základní školy za účastí rodičů, spojený s hledáním pokladu a zakončený na Harusově kopci sportovními soutěžemi a pálením ohně. Akce se zúčastnilo více jak 50 osob. V obci má také svoji dobrou tradici úsek společenské zábavy, kde se projevuje aktivita místních organizací ČMS, Svazarmu a ostatních složek. Byl uskutečněn myslivecký ples, taneční zábava k MDŽ a dvě taneční zábavy pro mládež. Tradičně byly uspořádány letní dětské běžecké závody a i nadále probíhalo průběžné cvičení rodičů s dětmi. Kulturní dům v Radňovicích je pronajímán Tělovýchovné jednotě v Novém Městě na Moravě – oddílu jógy, což je jedním z hlavních příjmů Osvětové besedy – za 1. pololetí roku obdržela 1. 590 Kč. Vzhledem k potřebám sportovní vyžití školní mládeže se občanská beseda podílela na oplocení pozemku, určeného pro školní hřiště a dosud nevyužívaného. Ani v tomto roce se nepodařilo zorganizovat kroužek zájmové umělecké činnosti. OB v Radňovicích spolupracuje úspěšně se složkami NF v místě, zejména při organizování akcí v Kulturním domě. Bylo též započato s rekonstrukcí střech kulturního domu. Jejich dokončení se plánuje v příštím roce. Místní lidová knihovna je vedena Františkem Bukáčkem. V průběhu roku 1988 měla registrováno 5.853 výpůjček, tj. 17,3 na obyvatele obce. V místě je 103 stabilních čtenářů tj. 30,5 % z počtu obyvatel. Knihovník v průběhu roku provedl 16 besed. V obci byly důstojným způsobem oslaveny významné akce roku ke kterým byla provedena slavnostní výzdoba. V brigádnické činnosti se občané zúčastnili jarních i podzimních směn Národní fronty a brigádnicky pomohli našemu zemědělství při sklizni obilí i v podzimních pracích.

Rokytno Osvětová beseda v Rokytně vyvíjí svoji činnost stále v budově staré školy a v tělocvičně. V příštím období bude nutné v těchto objektech provést různé drobné údržbové akce, aby i nadále mohly sloužit svému účelu. Stěžejním faktorem činnosti této osvětové besedy je zřizovatelský poměr ke dvěma národopisným souborům ZUČ – Horáčkovi a Horákovi. V letošním roce vykazoval aktivní činnost pouze Horáček. Ten pravidelně zajišťoval veškeré programy na schůzích složek Národní fronty v obci. Na úspěšné činnosti tohoto souboru má velikou zásluhu jeho vedou-

 

Rok: 
Přepsal/a: 
8. C 2. ZŠ šk. rok 2011/2012