O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 363

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

lav se zúčastnila delegace OV SPO ve Žďáře n/S., hosté z okolních požárních sborů a představitelé Mě V NF, Mě V KSČ a Měst NV z Nového Města na Moravě. Po slavnostním, hodnotícím zasedání provedli místní požárníci ukázku požárního útoku i likvidaci hořících objektů. Ve večerních hodinách pokračovala oslava velkou taneční veselicí. Po odchodu dlouholeté knihovnice s. Mrkvičkové byla místní lidová knihovna půl rolu uzavřena. V průběhu dalšího půl roku se na této funkci vystřídaly další dvě knihovnice. Zatímně tuto funkci zastává J. Topinková. V roce 1988 bylo pouze 184 výpůjček, přestože je registrováno 70 čtenářů. Řádná činnost knihovny by se měla rozvinout v příštím roce.

Pohledec V první polovině roku byly osvětovou besedou v Pohledci zabezpečeny dvě přednášky – Zdravý způsob života a Českomoravská Vysočina - chráněná krajinná oblast. Z akcí společenské zábavy, které jsou zde na velmi dobré úrovni, měl úspěch dětský karneval, který byl řízen tentokrát profesionálními herci – program měl název Klaun a kaktus. Osvětová beseda zajistila oslavu Mezinárodního dne žen spojenou s taneční zábavou, velikonoční diskotéku, zájezd na divadelní představení do Horáckého divadla v Jihlavě a vánoční besídku pro důchodce s vystoupením dětí z mateřské a základní školy. Sportovně-branného odpoledne v přírodě se zúčastnilo 70 osob. Tradiční název karnevalu na lyžích „Loučení se zimou“ v Pohledci bylo tentokrát nutno změnit na „Vítání zimy“, protože datum v kalendáři oznamoval 27. února 1988. Přes 120 masek se za ideálních sněhových podmínek vydalo za taneční zábavou na Studnice a zpět do Pohledce. Jejich spokojenost s vydařenou akcí jen potvrdila dlouholetou dlouhou, dobrou a aktivní spolupráci složek v obci vedené občanským výborem. U příležitosti 43. výročí osvobození naší vlasti Rudou armádou uspořádala ZO ČSŽ v Pohledci pro své členky v neděli 8. května 1988 Mírový pochod. Přes 40 účastníků pochodu uctilo památku padlých ve 2. světové válce u partyzánských pomníků na vrchu Metudka na Koníkově. Události, které se v tehdejší době v této oblasti udály, připomněly vzpomínky s. Librové, která v tehdejší době byla přímou účastnicí odboje na Vysočině. Účastníci besedy svými podpisy do pamětní knihy vyjádřili úctu a díky těm, kteří padli pro šťastnou budoucnost následujících generací. V průběhu roku 1988 bylo započato s pracemi na opravě střechy kulturního domu, oprava však do konce roku nebyla ukončena. Koncem roku byla započata i generální oprava sklepní místnosti v KD, která by měla být dokončena v průběhu roku 1989. Na těchto pracích se podílí také ZO SSM. Občané se v průběhu roku zúčastnili brigád jarních i podzimních a řadou hodin pomohli i při zemědělských pracech pro JZD Vzlet Nové Město na Moravě. K významným politickým výročím

Rok: 
Přepsal/a: 
8. C 2. ZŠ šk. rok 2011/2012