O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 362

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

hlásila soudružka z obce, nebylo v silách občanského výboru nalézt odpovídající místnost. Tento úkol bude přednostně řešen v příštím roce. V oblasti brigádnické činnosti se směn Národní fronty při úpravě veřejných prostranství zúčastnila většina obyvatel Olešné, která odpracovala celkem 350 brigádnických hodin. Rovněž při sklizňových pracích ve žňovém období i v období sklizně brambor se občané podíleli na pomoci JZD Vzlet Nové Město na Moravě. Ve žňovém období byly od 18. srpna 1988 zajišťovány žňové požární hlídky v době od 21:00 do 03:00 hodin. Z důvodu výskytu háďátka bramborového v oblasti, zabezpečil občanský výbor od občanů pěstujících na zahrádkách brambory přesné plánky umístění bramborových ploch po dobu následujících tří let. Výbor se rovněž zabýval problematikou tzv. černých skládek v obci a rozhodl se proti tomuto rozmáhajícímu nešvaru rázně zakročit. Bylo dokončeno hřiště pro mateřskou školu včetně vybavení. Významnou roli v životě obce hrála místní knihovna. Funkci knihovníka již několik let zastává Josef Jinek. V roce 1988 zaznamenal v obci 2041 vypůjček, tj. 8,1 na jednoho obyvatele. Má 34 stabilních čtenářů, což představuje 13,5 % z obyvatelstva obce. V průběhu roku uspořádal pro čtenáře 4 besedy. Práce knihovníka byla stabilní a zaměřovala se především na výpůjční činnost.

Petrovice V průběhu roku 1988 bylo občany Petrovic vzpomenuto vzpomínkovými oslavami 40. výročí Vítězného února, Dne vítězství a 70. výročí vzniku Československa. Při všech těchto oslavách byly v rámci programu realizovány kulturní vložky zásluhou místních dětí, členů pionýrské organizace. Tradiční již byla oslava Mezinárodního dne žen pro ženy obce. Ke všem ideově politickým organizacím výročím roku byla v obci provedena hlavně malá názorná agitace prostřednictvím vývěsních skříněk organizace Národní fronty. Brigádnická činnost obyvatel obce se soustředila na jarní a podzimní směny Národní fronty. V obou případech byla věnována péče úpravě a údržbě veřejných ploch, ošetření zeleně a vysazování nových okrasných keřů a stromků. Při jarních směnách občané uklidili místní komunikace od zbytků zimního posypu. Při brigádách odpracovali občané celkem 386 brigádnických hodin. Žňových brigád na pomoc JZD Vzlet Nové Město na Moravě se zúčastnilo celkem 64 osob, které odpracovali 687 hodin. Občané rovněž pomohli sběru kamene z polí JZD a při sběru brambor. Členové OV rovněž zajistili v obci soupis hospodářského zvířectva. V budově občanského výboru byly vymalovány místnosti zásluhou členů složek Národní fronty v obci. Dne 10. července 1988 bylo oslaveno výročí vzniku požárního sboru v obci. K této události byla obec pečlivě uklizena i vyzdobena. Os-

Rok: 
Přepsal/a: 
Petr Jůda