O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 361

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

zimních směn Národní fronty, při kterých odpracovali převážně na úpravě veřejných prostranství celkem 286 brigádnických hodin. Občané se zúčastnili i brigád při pomoci našemu zemědělství jak při žňových, tak i podzimních pracích. V průběhu celého roku byly však hlavní brigádnické síly napnuty k dokončení v loňském roce započaté rekonstrukci budovy základní a mateřské školy v obci. Za účasti zástupců ONV ve Žďáře nad Sázavou, Mě V KSČ a Měst NV v Novém Městě na Moravě, hostů z družebního města Gösnitz (NDR) byla v pátek 21. října 1988 slavnostně otevřena zrekonstruovaná budova ZŠ a MŠ v Nové Vsi. Za mimořádné brigádnické úsilí a dosažené výsledky při přestavbě školy byla Janu Polnickému, Josefu Novotnému, Františku Polnickému, Jiřímu Janů, Josefu Stehlíkovi, Miroslavu Mošnerovi, Zdeňku Topinkovi, Františku Janů, Janu Dvořákovi, Jaroslavu Pohankovi, Oldřichu Menšíkovi, Václavu Burešovi, Františku Šolcovi, Františku Markovi, Josefu Jinkovi a ZO ČSŽ Nová Ves, OPS – závodu Nové Město na Moravě a JZD Vzlet Nové Město na Moravě předána čestná uznání rady Měst NV. Předsedovi občanského výboru Nová Ves Karlu Novotnému pamětní medaile města za dlouholetou práci v národním výboru, k významnému životnímu jubileu. V Nové Vsi je výpůjční místo místní lidové knihovny. Knihovnice Bohumila Ptáčková je velice obětavá, avšak podmínky pro práci se čtenářem má nedostačující. Knihovna je umístěna v kanceláři občanského výboru, prostory jsou velmi stísněné. Tato nedobrá situace už v obci trvá 15 let. Přesto, že občanský výbor slíbil, že po dostavbě základní školy bude v této umístěna i knihovna, do konce roku 1988 se tak nestalo. V roce 1988 registrovala knihovna celkem 685 výpůjček, t. j. 1,4 na obyvatele obce. Knihovna má celkem 60 čtenářů, což je 12,1 % z počtu obyvatel.

 

Olešná

Občanský výbor v Olešné zabezpečoval v průběhu roku 1988 veškeré dění v obci. Po stránce ideově-politické zabezpečoval vzpomínkové oslavy k významným událostem roku z nichž oslava Únorového vítězství pracujícího lidu a 70. výročí vzniku republiky se uskutečnili i s kulturním programem dětí a mládeže. Již tradičně proběhla besídka k oslavě Mezinárodního dne žen, při které přítomné maminky a babičky obdržely od dětí kytičky. Občanský výbor společně s výborem MO KSČ zabezpečoval rovněž k výročím roku provedení velké i malé názorné agitace prostřednictvím organizací Národní fronty v místě. K májovým oslavám byla obec hodnotící komisí Mě V KSČ a Měst NV v Novém Městě na Moravě vyhodnocena jako nejlepší z hlediska výzdoby. Problémem, kterým se výbory zabývaly a který zůstal bohužel nevyřešen, bylo zajištění klubovní místnosti pro místní pionýrskou organizaci SSM. Přestože se do funkce vedoucí při-

 

Rok: 
Přepsal/a: 
Lenka Dolníčková