O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 360

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Maršovice

Občanský výbor v Maršovicích se i v tomto roce staral o to, aby se život v obci stále více zlepšoval, aby lidé, kteří zde žijí, byli se svým domovem spokojeni. V roce 1988 se jeho hlavní činnost zaměřila na úpravu veřejných prostranství obce. Stěžejní akcí tohoto roku se stala úprava prostranství před hotelem Maršovská rychta. Sem se během roku přijede podívat hodně lidí z blízka i daleka a první dojem hodně napoví o celé obci. Okolí rychty tedy k této turistické sezóně již bylo pěkně upraveno, byly zde vysázeny okrasné keře, stromky a umístěny lavičky. Poděkování patřilo nejen mnohým brigádníkům z obce, nýbrž i Technickým službám města, které zajistily potřebnou techniku a zeleň. Nový kabát také dostala budova, ve které je umístěna prodejna Jednoty a kulturní a společenská místnost občanského výboru. Byla opravena střecha, korytiny a budova obložena kabřincem. Pracovalo se rovněž na opravě místní komunikace v dolní části obce. Bylo též provedeno zasklení oken v čekárně ČSAD. Při hodnocení činnosti občanského výboru v obci je třeba vyzdvihnout pomoc místních důchodců, kteří se ve svém volném čase nejvíce podíleli na práci v obci. Je škoda, že v Maršovicích při všech akcích občanského výboru není aktivní místní mládež, která tvoří velkou část obyvatel. Mládež sice má k dispozici místnost v budově OV, ale bez potřebného vybavení. Také nedostatek sportovišť v obci záporně ovlivňuje vyžití mládeže. Dobře hodnocenou akcí mládeže byl výlet ZO SSM uskutečněný dne 11. 6. 1988 na výletišti pod Rychtou. Občanský výbor uspořádal 25. 6. 1988 taneční zábavu. Bohužel vlivem velmi špatného počasí byla zábava špatně navštívena. Nedobře byly rovněž organizovány i některé brigády v průběhu roku (na př. při podzimní směně NF dne 3. září 1988 se brigádníci obce sešli před prodejnou Jednoty a po hodině čekání na organizátory se opět rozešli do svých domovů). Dobré výsledky zaznamenal oproti tomu sběr železného šrotu konaný 16. dubna 1988. Občané rovněž pozitivně hodnotili umístění kontejneru na odpadky u budovy místní jednoty. Oslav významných politických výročí se občané obce zúčastňovali v kulturním domě v Novém Městě na Moravě. K těmto výročím byl v obci využit místní rozhlas a převážně možnosti malé názorné propagace prostřednictvím vývěsních skříněk.

 

Nová Ves

Občané Nové Vsi v roce 1988 oslavili významná ideově-politická výročí roku (Vítězný únor, Den vítězství, 70. výročí vzniku republiky, VŘSR). K těmto výročím byly uvedeny i relace místního rozhlasu, provedena výzdoba třepetalkami a transparenty, organizace Národní fronty si upravili svěřené vývěsní skříňky. Tradičně se občané zúčastnili jarních i pod-

 

Rok: 
Přepsal/a: 
Lenka Dolníčková