O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 36

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

V interpelaci poslanců nikdo nevystoupil. V diskusi vystoupili: s. Vlasta Břečková (posl. MěstNV) - seznámila zasedání detailně s prací a činností SPOZ při Měst NV v Novém Městě na Moravě. s. Zdenek Gabriel - hovořil o činnosti lyžařského oddílu TJ v Novém Městě na Moravě, o práci s dětmi a mládeží. Veškerá pozornost je zaměřena na činnost Vrcholového střediska mládeže. Lyžařský oddíl TJ je 2. nejlepší v republice. Seznámil plenární zasedání s tím, že ve dnech 16. - 18. ledna 1985 proběhne závod žen na 5 km v rámci Světového poháru v lyžování, dále Zlatá lyže Českomoravské vysočiny a tím se Nové Město na Moravě stane opět středem zájmu světového lyžování. Požádal občany o spolupráci a pomoc, které jsou vždy při těchto příležitostech na dobré úrovni. s. Bláhová (posl. Měst NV) - na schůzi ČSL byl diskutován problém výstavby hlavní silnice, která má vést středem města. Členové nesouhlasí s tímto řešením, neboť bude ke škodě vzhledu města, životního prostředí a objektů, které jsou v blízkosti postaveny. ing. Michálek - hovořil k provozu lyžařského vleku na Harusáku. V současné době je přerušen hlavní přívod elektrické energie ze závodu Chirana. Žádá, aby tento podnik a TJ Nové Město vešly v jednání a uvedly celou záležitost do přijatelného stavu tak, aby vlek mohl opět sloužit veřejnosti. Ing. Pelikán (ved. odb. výstavby Měst NV) - v r. 1985 bude Okresní národní výbor provádět připomínkové řízení směrového územního plánu, který řeší situaci výstavby silnice přes Nové Město na Moravě ve třech alternativách. Občané města se budou moci k těmto plánům vyjádřit (budou vystaveny pro informaci obyvatel města). s. Klapač (předseda Měst NV) - připomenul, že je uvažováno s tím, že náměstí Nového Města na Moravě bude vyhlášeno jako historické centrum, což podstatně ovlivní rozhodování o výstavbě zmíněné silnice. s. Janeček (místopředseda ONV) - připomínkové řízení výstavby města bude řešeno dle připomínek občanů. Konstatoval, že práce Městského národního výboru v tomto roce byla velmi dobrá z pohledu bilancování okresu. Vzpomněl nadcházejícího 40. výročí osvobození Československa sovětskou armádou a vyzval občany města k aktivnímu uzavírání závazků a k zapojení do brigádnické činnosti. V závěru plenárního zasedání s. Petr Klapač poděkoval všem za účast, popřál pevné zdraví a hodně úspěchů v novém roce.

Sbor pro občanské záležitosti Sbory pro občanské záležitosti pracující u národních výborů jsou velmi vydatným pomocníkem funkcionářů těchto výborů i obyvatel města. V našem městě dosahuje tradičně SPOZ při Měst NV dobrých výsledků a to jak v tradičních činnostech, tak i v nově pojatých, netypických, které přispívají k rozvoji socialistických vztahů mezi občany. Činnost SPOZ při Měst NV v Novém Městě na Moravě se i v roce 1984 řídila koncepcí na rozvoj v létech 1981-85 a byla upřesňována plánem práce na kalendářní rok. Předseda SPOZ s. František Dvořák a tajemnice SPOZ s. Eva Šindlerová se širokým aktivem pracovníků zabezpečovali kvalitní a včasné provedení všech sledovaných akcí.

Rok: 
Přepsal/a: 
Blanka Klempířová