O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 359

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

podmínek lze práci knihovníka hodnotit skutečně velmi dobře. Jiří Vališ, který tuto práci pečlivě a poctivě již řadu let vykonává byl v roce 1988 vyhodnocen v soutěži aktivity čestným uznáním Krajského národního výboru. V knihovně bylo v tomto roce zaznamenáno 743 výpůjček, tj. 3,7 na 1 obyvatele. Čte pravidelně 31 čtenářů, což je 15,6 % z celkového počtu obyvatel Jiříkovic.

 

Křídla

Zásluhou osvětové besedy v Křídlech byla v rámci činnosti VO SSM nastudována ochotnickým kroužkem divadelní hra „Rebulant“, která měla svoji premiéru v obci před čtyřiceti lety u příležitosti 100. výročí patentu o zrušení roboty. Tato hra byla třikrát reprízována. Osvětová beseda je řízena stálým kolektivem zástupců všech složek Národní fronty. V kulturním domě dvakrát vystoupily hudební soubory ASUT – soubor lidové hudby a soubor populární hudby. V měsíci květnu byla uskutečněna výstava ručních prací pod názvem „Kdo co umí“. Na příští rok je plánována výstavka „Kdo co sbírá“. U příležitosti osvobození republiky byl položen k místnímu pomníku padlých věnec. Také v letošním roce byl pořádán Osvětovou besedou v Křídlech tradiční turistický pochod Křídla – Pernštejn, kterého se zúčastnily děti i dospělí. Pochod se uskutečnil v neděli 15. května 1988 a byl to již VIII. ročník a zúčastnilo se ho celkem 55 účastníků, kteří za pěkného počasí absolvovali 20 km. Odměnou pochodníkům byla prohlídka hradu Pernštejna. Ve spolupráci s místním svazem požární ochrany připravila Osvětová beseda taneční zábavu v rámci t.z. tradiční ostatkové maškary. V měsíci lednu byla do Kulturního domu přestěhována knihovna z budovy školy, což si vyžádalo přesun zasedací místnosti do náhradních prostor. V rámci údržby Kulturního domu byl proveden nátěr střechy, v příštím roce je plánována oprava okapů a generální oprava elektrického rozvodu, který je již zcela nevyhovující. Přesto, že místní lidová knihovna vykazuje v Křídlech řadu let velmi dobré výsledky, nemůže se zapojit do soutěže Budujeme vzornou lidovou knihovnu, neboť tam je samostatná místnost jedním ze základních požadavků. Zde, jak již bylo uvedeno je umístěna zasedací místnost OV. Knihovnicí je zde již řadu let Marta Pitková, která v roce 1988 uskutečnila 3.742 výpůjček, což je 14 na jednoho obyvatele obce. Má 140 stálých čtenářů, což je 52,4 % z celkového počtu obyvatel. I v této obci byla v tomto roce oslavena významná politická výročí roku, proběhla řada přednášek i besed za dobré účasti občanů, byla uvedena besídka s programem v rámci oslavy Mezinárodního dne žen. Občané se v hojném počtu zúčastnili jarních i podzimních směn Národní fronty, kde odpracovali 642 hodin, při pomoci našemu zemědělství odpracovali při sběru kamene z polí, žňových prací a při sklizni brambor celkem 593 brigádnických hodin. Veřejné schůze ZO KSČ se zabývaly převážně dalším rozvojem obce.

Rok: 
Tagy: 
Přepsal/a: 
Lenka Dolníčková