O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 358

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

V roce 1988 bylo v knihovně evidováno celkem 462 výpůjček, což bylo v průměru 2,6 na jednoho obyvatele. V obci bylo 32 pravidelných čtenářů, což je 17,7 % z celkového počtu obyvatel.

 

Jiříkovice

Tak, jak se v Jiříkovicích stalo již dobrým zvykem důstojně oslavit významná ideově-politická výročí, bylo toto i v roce 1988 realizováno. Významnou roli v přípravném období před těmito akcemi sehrál místní rozhlas, který v pravidelných relacích zval místní obyvatele k účasti na oslavě. V budově místního kulturního domu byly oslaveny následující výročí: 40. výročí Vítězného února, Mezinárodní den žen, 70. výročí vzniku republiky a oslava Velké říjnové socialistické revoluce. Při všech těchto oslavách byla dobrá účast, k čemuž přispěly i hezké kulturní programy dětí a mládeže s recitací a zpěvem. Hlavní roli v organizaci těchto akcí sehrávali členové občanského výboru ve spolupráci s organizacemi Národní fronty v místě. I nadále v tomto roce zůstávala problematická budova kulturního domu, kde se všechny tyto akce odehrávaly, neboť v zimním období se nevytápí a poměrně rychle chátrá. Zatím i přes snahy místních orgánů nebyla nalezena možnost, jak tuto budovu renovovat a udržovat, aby i do budoucnosti plnila svůj účel. Obec už tradičně patřila k nejlepším místním částem po stránce výzdoby malé i velké názorné agitace k významným událostem. Při jarních a podzimních směnách Národní fronty, kdy se zúčastnila většina obyvatel obce bylo odpracováno převážně na údržbě veřejných ploch a zeleně celkem 426 brigádnických hodin. Stejně tak i při žňových a podzimních pracích pro potřeby Jednotného zemědělského družstva Vzlet Nové Město na Moravě bylo odpracováno 626 hodin. Kanalizace v obci, budovaná v akci „Z“ téměř dva roky byla zdárně dokončena a i když občanský výbor má další plány pro zvelebení obce, je podstatná pomoc jak finanční, tak i materiálního rázu od Městského národního výboru v Novém Městě na Moravě, který však v současné době tyto nemůže poskytnout z důvodu rozestavěnosti a celé řady nedokončených prací jak v samotném městě, tak i dalších místních částech. Dobrých výsledků bylo opět dosaženo v práci aktivu sboru pro občanské záležitosti, který patří k nejčinnějším složkám v obci. Ve své různorodé práci využíval místního rozhlasu, čímž svoji práci výrazně popularizoval. Jednalo se o blahopřání k oslavě významných životních jubilejí, ke svatbám, narození dítěte apod. V celé řadě případů navštívil jubilanty osobně s přáním i drobným dárkem. Zimních závodů dětí a mládeže s zúčastnilo na 30 mladých závodníků z nichž ti nejlepší byli odměněni diplomem a drobnou cenou. Tradičně velmi dobré výsledky vykazuje místní lidová knihovna, která je umístěna v kulturním domě. Trpí stejnými nedostatky, které již byly vypsány výše (hlavně neexistence topení). Pokud dopadnou dobře veškerá jednání měla by se v roce 1989 ev. 1990 rekonstruovat. Za těchto současných

Rok: 
Přepsal/a: 
Lenka Dolníčková