O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 357

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

veřejnost uzavřeno Horácké muzeum. Po provedení nezbytných oprav bude od roku 1991 postupně opět veřejnosti zpřístupněno. V rámci péče o staré občany byl vytypován objekt č. p. 540 na ulici Figurákově v Novém Městě na Moravě jako vhodný pro zřízení Domu s pečovatelskou službou. Koncem roku 1988 bylo zadáno OSP ve Žďáře n/S. vypracování projektové dokumentace k přístavbě tohoto objektu, která bude obsahovat středisko osobní hygieny, výdejnu stravy pro staré občany a společenskou místnost, která bude využívána pro činnost Klubu důchodců.

 

IX. Místní části

 

Hlinné

 

V průběhu roku 1988 bylo občany Hlinného vzpomenuto významných ideověpolitických výročí roku. Při dobré účasti byla provedena oslava ke 40. výročí Vítězného února, Dni osvobození, 70. výročí vzniku republiky a VŘSR. Při všech oslavách byla ideová část doplněna kulturní vložkou místních dětí a mládeže. Tradiční byla i oslava Mezinárodního dne žen, kterou uspořádala odbočka ČSŽ. Pozvané ženy obce se potěšily drobnými výstupy, recitací a zpěvem dětí, které v závěru oslavy věnovaly přítomným ženám symbolickou kytičku s poděkováním za péči, lásku a práci maminek i žen. K významným událostem roku byla provedena prostřednictvím vývěsních skříněk malá názorná agitace o kterou dbaly místní složky Národní fronty a kterou kontrolovali jak členové občanského výboru, tak místní organizace KSČ. Veřejné členské schůze KSČ proběhly ve dvou termínech roku kdy v diskuzi byly probírány otázky zabývající se dalším rozvojem obce, zásobováním a výstavbou. Občanský výbor v Hlinném se scházel pravidelně a na svých schůzích zabezpečoval úkoly městských orgánů i problémy přímo v obci. Brigádnická činnost občanů se projevila při jarních a podzimních směnách Národní fronty, kdy občané odpracovali 460 brigádnických hodin, převážně na úpravách veřejných prostranství a při ošetřování veřejné zeleně. Jednotlivé složky místní Národní fronty se postaraly o údržbu svěřených zařízení. V rámci směn Národní fronty si občané uklidili a zvelebili i okolí svých obydlí a zahrádek. Velmi dobré výsledky byly vykázány i při brigádnické pomoci našemu zemědělství. Podle požadavků JZD Vzlet Nové Město na Moravě byly jak v období žňových prací – převážně na sklizni slámy a v podzimním období bramborové kampaně, organizované brigády, které velkou měrou přispěly k dobrým výsledkům družstva. V letním období bylo odpracováno brigádníky celkem 520 hodin, při bramborových brigádách 687 hodin. V kulturní oblasti činnosti obce dosáhla velmi dobrých výsledků t. zv. výpůjční místo knihovny, které i v tomto roce vedl Josef Kříž. Knihovna v obci je velice dobře umístěna a v J. Křížovi má dobrého propagátora kvalitní četby, zejména mezi mládeží, což se projevuje i v dobré výpujční činnosti.

Rok: 
Přepsal/a: 
Lenka Dolníčková