O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 356

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Tento úkol se nepodařilo plně zajistit. V neinvestičních akcích „Z“ byly realizovány a zahájeny tyto akce: opravy hřbitovní zdi, svedení povrchových vod v Maršovicích, oprava kanalizace v Jiříkovicích, dokončení opravy MK Petrovice, oprava PZ Studnice, oprava KD Slavkovice, oprava MK Zubří, odbahnění rybníka v Křídlech, požární nádrž v Pohledci, komunikace v Jiříkovicích, úprava vodovodu v sídlišti Pod zastávkou. Překročení plánovaného objemu pětiletky a realizace dalších akcí v letech 1989-90 bude především odvislá od zabezpečení finančních zdrojů. V této oblasti bude nutné využít především sdružených prostředků, příspěvku od ČSP a prostředků fondu cestovního ruchu. S ohledem na efektivní využití všech zdrojů, které jsou v rámci města a jeho rozvoje k dispozici, je formy sdružování ve větším rozsahu využíváno více než před 5 – 10 lety. Řada akcí je svojí realizací podmíněna sdružením prostředků na př. I. etapa výstavby hřbitova, výpravní budova ČSAD, odbahnění rybníka Knězovce a pod. V letech 1987-88 bylo uzavřeno 22 hospodářských smluv o sdružení prostředků a činnosti v celkovém objemu 7,4 mil. Kčs. Městský národní výbor v Novém Městě na Moravě však uplatnil přes devadesát návrhů na sdružení. I když úkol 8. pětiletky je plněn na 57 %, vyvolává realizace stavby skládky PDO, lékárny, přístavby OS na Komenského náměstí, stanice první pomoci v nemocnici další objemy sdružených prostředků. Přesto, že v této oblasti došlo ke zjednodušení režimu uzavírání smluv, nelze přehlédnout nové ekonomické podmínky hospodaření podniků, které tuto oblast omezují. Záleží však i na přístupu vedení organizace k návrhu na sdružení, jež má své sídlo v Novém Městě na Moravě. O významu této oblasti svědčí skutečnost, že na př. výdaje akcí „Z“ v roce 1988 byly kryty 41% právě sdruženými prostředky. Modernizací a rekonstrukcí i novou výstavbou došlo ke zlepšení služeb v květinové síni, pohřební službě, holičství, opravně obuvi, fotoslužbě, kadeřnictví, kosmetice, pedikuře a manikuře a pod. Ve spolupráci s organizacemi NF byla dobudována, nebo bylo započato s budováním nenákladných sportovních zařízení – sportoviště ve Slavkovicích, hřiště na ul. Budovatelů, hřiště v Olešné. Výstavba sportoviště v Maršovicích není dosud ukončena, garantem je TJ Nové Město na Moravě. Problémem, který přetrvává již dlouhou dobu, je stav tělovýchovných zařízení ve městě, kterých využívají obě úplné základní školy k tělesné výchově na lehkoatletickém stadionu. V roce 1988 byla rovněž zajištěna oprava památek v centru města – restaurátorská komise ČSFVU v Praze schválila opravy a restaurování soch Píseň hor (pasáček), sochy Fr. Palackého a výzdobu sloupu sv. Anny na kašně v parku na Sekaninově náměstí v Novém Městě na Moravě. Z důvodu nutné rekonstrukce objektu č. 114 v Novém Městě bylo pro

Rok: 
Přepsal/a: 
Anna Kuběnová