O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 355

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

šesti hodinách intenzivního hašení byl požár lokalizován. Dne 24. října 1988 byl hlášen požár osobního automobilu Škoda 120 LS jehož majitelkou byla M. Šoplová, Německého ul. č. 822. Po příjezdu jednotky na místo (silnice směr N. Ves) bylo zjištěno, že byl již požár zlikvidován pomocí okoloprojíždějícími řidiči.

 

VIII. Výstavba města

V roce 1988 nebyla v Novém Městě na Moravě zařazena žádná účelová investiční výstavba. V komplexní bytové výstavbě v oblasti staveb inženýrských sítí v rámci základní technické vybavenosti byly k roku 1988 realizovány tyto stavby: prodloužení kanalizačního sběrače A, rozvody NN a VO v Nové Vsi, slaboproudé rozvody sídliště Pod zastávkou, ZTV u Jatek, rozvody NN u Jatek, kanalizace na ulici Podlouckého, rozvody NN a VO na sídlišti Holubka a slaboproudé rozvody na sídlišti Holubka. Dále byly uhrazeny projektové práce ve výši 38 tis. Kčs. V těchto objemech není zahrnuta základní technická vybavenost pro družstevní stabilizační byty a vlastní výstavba podniků (na př. SOU Chirana, rekreační středisko Pekáren, rekreační středisko SNB. Plánovaný objem KBV se nesplnil z důvodu nepřipravenosti stavebního území na Holubce – ul. Čapkově a Wolkerově. Důvodem bylo složité a zdlouhavé vynětí zemědělské půdy pro tyto účely. Realizace v této lokalitě se předpokládá až v roce 1991. V oblasti bytové výstavby – ve svépomocné výstavbě rodinných domků bylo povoleno 43 bytů a zkolaudováno 74 bytů. Ve družstevní a státní výstavbě bylo povoleno 176 bytů a zkolaudováno 74 bytů. V roce 1988 byl schválen seznam pozemků pro stavbu rodinných domků v lokalitě ulice Německého. V průběhu roku byly zajišťovány úkoly spojené s vynětím pozemků ze SPF majetkoprávním vypořádáním. Hlavní úkoly v sociálně ekonomické oblasti byly položeny do oblasti investičních akcí „Z“. V roce 1988 bylo intenzivně pokračováno v budování přístavby MŠ v Nové Vsi, rekonstrukci zvláštní školy v Novém Městě na Moravě, v dostavbě lůžkových sekcí OÚNZ v místní nemocnici, sběrači odpadních vod B, ve výstavbě prodejny Jednoty ve Slavkovicích, I. etapě výstavby nového smutečního areálu – hřbitova a výpravní budově ČSAD. Pro zajištění plánovaných akcí v dalších letech pětiletky byl Měst NV zpracován návrh podílu a spolupráce podniků, organizací, občanských výborů a složek NF při výstavbě jednotlivých akci, který byl projednán s Mě V NF a radou ředitelů. K zajištění pomoci byla organizována akce „Pomozte budovat naše město“, jejímž cílem bylo získat potřebný počet brigádníků a pracovníků do stálého pracovního poměru.

Rok: 
Tagy: 
Přepsal/a: 
Anna Kuběnová