O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 35

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

parkováním lze uvažovat pouze v letním období - v zimním je problém s odhrnováním sněhu. V minulosti se neuvažovalo o nutnosti parkovacích ploch. Na základě žádostí tento problém bude řešen.

6. plenární zasedání 6. plenární zasedání se konalo 13. prosince 1984 ve velkém sále Městského kulturního domu v Novém Městě na Moravě za účastí 124 poslanců Městského národního výboru, 6 poslanců Okresního národního výboru, 1 poslance Krajského národního výboru a 153 občanů a hostů. Plenární zasedání řídil předseda Městského národního výboru v Novém Městě na Moravě s. Petr Klapač. Za Okresní národní výbor byl přítomen s. Jar. Janečka. Rada Městského národního výboru se od posledního plenárního zasedání sešla celkem čtyřikrát a projednala: 11. října 1984 - přípravu na zahájení oslav Velké říjnové socialistické revoluce a Měsíce Československo-sovětského přátelství, zhodnocení LRS 1984, zásobování tuhými palivy, připravenost na topnou sezónu 1984-85. Rada byla seznámena se stavem výměníkových stanic SBD Vrchovina, OPBH Žďár n/Sázavou a MKD Nové Město na Moravě. 25. října 1984 - stav na úseku požární ochrany v působnosti Městského národního výboru - je nutné dokončit preventivní protipožární prohlídky rekreačních zařízení v lokalitě ,,Zahradníkův kout" a zvýšit podíl členů Svazu požární ochrany na veřejně-politických akcích. Stav na úseku výstavby garáží, hodnocení letní údržby místních komunikací a příprava TS Měst NV na zimní údržbu. Rada projednala návrh pořadí zařazených akcí ,,Z" na rok 1985 a stanovila toto pořadí naléhavosti: 1. Vodovod Křídla, 2. Vodovod Rokytno, 3. Přístavba Mateřské školy v Nové Vsi. 8. listopadu 1984 - přípravu inventarizace hospodářských prostředků Městského národního výboru a organizací jím řízených, vyhodnocení brigádnické pomoci zemědělství, využívání zemědělského půdního fondu a činnost komise zemědělské. Rada projednala a schválila návrh na udělení titulu BSP soutěžícímu kolektivu Městského kulturního domu v Novém Městě na Moravě a udělení bronzových odznaků jednotlivcům tohoto kolektivu. Rada souhlasila se zproštěním povinnosti Městského kulturního domu platit nájemné za prostory užívané propagačním střediskem MKD v objektu Technických služeb Měst NV (3 místnosti)- tyto prostory slouží Agitačnímu středisku Mě V KSČ pro vytváření panelů a hesel velké názorné agitace - hlavně pro výzdobu města k významným politickým událostem a je tedy nutné existenci tohoto úseku v širším celoměstském hledisku. 22. listopadu 1984 - vyhodnocení politicko-organizačního opatření Městského národního výboru k realizaci usnesení závěrů XVI. sjezdu KSČ, krajské, okresní a městské konference KSČ v roce 1983. Pro příště je nutné tento materiál hodnotit po jednotlivých částech (výstavba, služby atd.). Hospodářské výsledky Městského národního výboru a organizací řízených Městským národním výborem za III. čtvrtletí 1984 a činnost komise finanční.

 

Rok: 
Přepsal/a: 
Blanka Klempířová