O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 349

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

i některé přístavby ke stávajícím oddělením a který má být Stavoprojektem Jihlava vypracován do konce I. čtvrtletí 1990. V roce 1988 bylo intenzivně jednáno a připravováno vše pro vybudování dialyzačního střediska v nemocnici. Předběžně počítáme se zahájením stavby již v roce 1990 a stavební náklady budou představovat 3 milióny Kčs. K urychlené výstavbě nutí celkový počet dialyzovaných pacientů z okresu, kteří 2 x – 3 x týdně musí být dopravováni do okolních OÚNZ. S touto akcí bude úzce souviset i nutnost rozšíření provozu klinické biochemie. Zahájení stavby tohoto oddělení je společně s oddělením mikrobiologie plánováno nákladem 10 milionů Kčs na rok 1991. Důležitá bude také stavba vstupního objektu nemocnice. Především bude řešit prostory pro novou telefonní ústřednu, kde je situace již neúnosná, a dále pak vrátnici, bufet, prostory pro rychlou zdravotnickou pomoc, lékařskou službu první pomoci a integraci pracoviště závodního lékaře Nemocnice s poliklinikou a JZD Nové Město na Moravě včetně stomatologického pracoviště. Tento objekt bude vyžadovat určitou preferenci. Zatím však nebyly vyjasněny otázky financování ani stavební kapacity. Rozvoj nemocnice v Novém Městě na Moravě bude podmíněn i dalšími akcemi, které budou vytvářet hospodářsko-technické předpoklady pro rozvoj léčebně – preventivní péče. Mimo již vzpomínané prádelny byla v roce 1988 zahájena přístavba autodílen (svépomocně v hodnotě díla 7.00 000 Kčs), v následujícím období se plánuje rekonstrukce kotelny, stravovacího provozu, vybudování stanice pro medicionální plyny, rozšíření skladů, centrální sterilizace. To, že naši společnost stojí zdravotnictví mnoho prostředků dokumentoval MUDr. J. Kozár, ředitel novoměstské nemocnice: Jedno nemocniční lůžko stojí denně 200 – 400 Kčs a v roce 1988 jich v naší nemocnici bylo v provozu 631 a bylo zde hospitalizováno 17.900 pacientů. Jen za léky pro tyto pacienty bylo vydáno 5 milionů Kčs. Připočte-li se k tomu i zdravotnický materiál je to suma téměř 44 milionů Kčs. Pohled na minulá léta říká, že tato položka neustále narůstá. Denně se na zdravotnictví v okrese Žďár n/S. vynakládá 460 tisíc Kčs. Pořizovací cena a hodnota základních prostředků OÚNZ je 219 mil. Kčs a jejich údržba si vyžaduje asi 10 mil. Kčs. Ale rozpočet na údržbu je pouze 1,1 mil. Kčs. Opotřebovanost základních prostředků je průměrně 60 %. Nejhorší situace byla v roce 1988 v sanitních vozech, dále potom v narkotizačních přístrojích a EKG přístrojích. Je tedy jasné, že při limitu 1.580 000 Kčs na obnovu přístrojové techniky se nezajišťuje ani prostá reprodukce. Je třeba zdůraznit, že zdravotnictví může stav obyvatelstva ovlivnit jen v omezené míře – odhaduje se asi 20 %. To ostatní je v rukou každého občana, podniku ve kterém pracuje a v dalších, zdravotníky neovlivnitelných nebo jen málo ovlivnitelných faktorech. Životní prostředí, kterému stále nevěnujeme pozornost úměrnou současným potřebám, ovlivňuje zdravotní stav všeho obyvatelstva více, jak celý zdravotnický potenciál.

Rok: 
Přepsal/a: 
Bukáčková Renata