O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 348

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

to); H. Holíková (ml. d. 1 x 1. místo); A. Grošofová (ml. d. 1 x 1. místo); A. Pleskač (ml. d. 1 x 1. místo); J. Temlová (st. d. 1 x 1. místo); I. Dvořáková (ž. a j. 2 x 1. místo); J. Teplý (m. a j. 1 x 1. a 2. místo).

 

Sportovní vepřové hody

V závěru hlavních tělovýchovných a sportovních událostí roku 1988 je třeba zaznamenat, že Tělovýchovná jednota Nové Město na Moravě uskutečnila poprvé na své turistické chatě v obci Studnice vepřové hody ve dnech 30. listopadu až 3. prosince 1988 které byly navštíveny početnou veřejností. Akce se setkala s velkým úspěchem a TJ si tímto vylepšila svoji finanční bilanci.

 

Country bál sportovců

Stejně tak je třeba zhodnotit i akci oddílu džezgymnastiky TJ Nové Město na Moravě, který uspořádal 3. prosince 1988 v Městském kulturním domě 2. Country bál pro širokou novoměstskou veřejnost, především pak pro mládež. Většina návštěvníků byla stylově oblečena, k tanci hrála novoměstská country skupina Králíci pod vedením Ládi Mošnera, ukázky country tanců v průběhu večera předvedla skupina Country dance.

 

Zdravotnictví

 

Právo na péči o zdraví je v našem socialistickém zřízení jedním z výrazných občanských práv a je zakotveno přímo v ústavě ČSSR. V současné době, kdy hnutí celospolečenské přestavby proniká do všech oblastí života nezůstaly stranou ani otázky péče o zdraví obyvatelstva, které mají výrazný význam. Zdravotničtí pracovníci proto uvítali zvýšený zájem státních i stranických orgánů o tuto problematiku. Protože Nové Město na Moravě je centrem zdravotnické péče okresu, týkaly se závěry orgánů i největšího zdravotnického zařízení našeho okresu – nemocnice s poliklinikou. Snad nejpalčivějším problémem na území Nového Města na Moravě je oblast lékárenské služby. Zde je připravována stavba nové okresní lékárny nákladem 10 miliónů Kčs. Stavba bude zařazena do akce „Z“ a bude zahájena roku 1991 s předpokladem dostavby v roce 1993. Situování lékárny do prostor k demolici určených starých budov na Žďárské ulici má návaznost na druhou významnou stavbu – polikliniku. I se zahájením této stavby je počítáno v roce 1991 a na obě stavby jsou již v tomto roce připraveny Stavoprojektem Jihlava příslušné projekty. Lokalizace těchto akcí sleduje návaznost na nemocnici a možnost efektivního využití některých společných vyšetřovacích a léčebných složek. V samotném areálu nemocnice je již v realizaci II. etapa stavby prádelny, která by měla být dostavěna nákladem cca 9 miliónu Kčs v roce 1993. Její dostavba bude důležitá pro další rozvoj lůžkové péče, kde počítáme s rozšířením současné lůžkové kapacity 634 lůžek o 140 – 150. Jde především o lůžka urologická, gynekologická, ortopedická, rehabilitační a onkologická. V současné době je připravován generel dostavby nemocnice s poliklinikou, který zahrnuje

Rok: 
Přepsal/a: 
Bukáčková Renata